Zawiadomienie o II eliminacji Pucharu Pucka

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Pucharu Polski w klasach Formuła Windsurfing, Slalom, Raceboard
II eliminacja Pucharu Pucka
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

1. ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu,
MOKSiR Puck.

2. TERMIN
07-09.07.2017r. Informacja pojawi się również na www.psw.org.pl.

3. MIEJSCE:
MOKSiR Puck
aleja Lipowa 1
84-100 Puck

4. PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
– Ważną licencję zawodnika PZŻ,
– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
– Podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia;
– Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika.

5. KONKURENCJE
Formuła Windsurfing, Slalom, Raceboard.
Eliminacje uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.

6. KATEGORIE
Seniorzy/Open
Juniorzy – do 19 lat,
Masters – powyżej 35 lat,
Grand Masters – powyżej 45 lat,
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.

7. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi ISAF 2009/2012 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi. Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.

8. BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.

9. OPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie ma znanych im przeciwwskazań́ medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczają, iż̇ ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach.
Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą.
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

10. RAMOWY TERMINARZ REGAT
Dzień Pierwszy:
09:00 – 10:00 – Rejestracja i odprawa zawodników
10:00 – Otwarcie regat
11:00 Pierwszy możliwy start
Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień drugi:
09:00 – Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień trzeci:
09:00 – Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego z zastrzeżeniem że:
– jeżeli regaty są rozegrane – ostatni wyścig do godziny 15:00
– jeżeli regat nie rozegrano – ostatni wyścig do godziny 18:00
Zakończenie Pucharu Pucka odbędzie się 15.08.2017 po zakończeniu III Eliminacji.

11. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

12. REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

13. WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
80 zł (juniorzy)
150zł (pozostali)
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

14. NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy zostaną rozdane po III eliminacji Pucharu Pucka 15.08.2017r.

15. INFORMACJE DODATKOWE
Jest to II eliminacja Pucharu Pucka. III eliminacja finałowa Pucharu Pucka odbędzie się w dniach 12-15.08.2017. Do Pucharu Pucka liczą się wszystkie wyniki poszczególnych eliminacji na zasadzie miejsce w regatach eliminacyjnych odpowiada ilości zdobytych przez zawodnika punktów w Pucharze Pucka.
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować się z PZŻ telefon: (022) 541 63 44 email: licencje@pya.org.pl adres: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2017.

Plik PDF

Wyniki ABC Surf & UNDA Cup 2017

Wyniki Formula
Division Nr Name Rok Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 13 Guzdek Kuba 1983 AZS POZNAŃ (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 6.0
2 Master 26 Święty Andrzej 1976 DKŻ DOBRZYŃ 2.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 (4.0) 1.0 11.0
3 GMaster 333 Wijas Grzegorz 1965 PSW (7.0) 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 (6.0) 17.0
4 Master 14 Słomski Tomasz 1972 GLOBITEL (6.0) 4.0 4.0 (13.0 DNC) 4.0 4.0 2.0 5.0 23.0
5 GMaster 508 Wróż Jacek 1970 PSW 4.0 5.0 (6.0) 4.0 (7.0) 6.0 6.0 3.0 28.0
6 GMaster 300 Łunkiewicz Piotr 1970 PSW 5.0 (6.0) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 (7.0) 30.0
7 Master 146 Miękus Tomasz 1976 PSW 3.0 (8.0) (7.0) 6.0 6.0 7.0 7.0 4.0 33.0
8 Master 700 Grzegorczyk Robert 1975 PSW (8.0) 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 (13.0 DNC) 46.0
9 Master 228 Grzesiek Adam 1980 KSW NIEPORĘT 9.0 9.0 (13.0 DNF) (13.0 DNC) 11.0 9.0 13.0 DNC 13.0 DNC 64.0
10 Master 177 Radecki Rafał 1973 PSW (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 10.0 10.0 13.0 DNC 13.0 DNC 72.0
11 GMaster 325 Kocko Jerzy 1970 PSW (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 9.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 74.0
12 Master 117 Prokopiak Paweł 1980 PSW (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 12.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 77.0
Wyniki Slalom
Division Nr Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Suma
1 GMaster 508 Wróż Jacek 1970 PSW 1.0 2.0 (3.0) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 11.0
2 56 Morawski Adam 1996 MOS 2 WARSZAWA 2.0 1.0 (8.0) (5.0) (6.0) 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 13.0
3 Master 146 Miękus Tomasz 1976 PSW 4.0 4.0 1.0 (7.0) 3.0 (9.0) (8.0) 5.0 3.0 3.0 23.0
4 Master 110 Wysocki Maciej 1976 „HALS”CHODZIEŻ 5.0 5.0 (6.0) 1.0 2.0 5.0 (13.0 DNC) 3.0 (6.0) 5.0 26.0
5 Master 188 Mróz Adam 1974 WTŻ ŻNIN 6.0 (7.0) 2.0 3.0 (7.0) 7.0 2.0 6.0 4.0 (13.0 DNC) 30.0
6 Master 177 Radecki Rafał 1973 PSW (13.0 DNC) (13.0 DNC) 5.0 6.0 4.0 4.0 (7.0) 4.0 7.0 4.0 34.0
7 Master 117 Prokopiak Paweł 1980 PSW 3.0 6.0 7.0 4.0 (13.0 DNC) 6.0 5.0 (8.0) 5.0 (13.0 DNC) 36.0
8 Master 14 Słomski Tomasz 1972 GLOBITEL (13.0 DNC) 3.0 4.0 2.0 1.0 11.0 (13.0 DSQ) (13.0 DSQ) 13.0 DSQ 13.0 DSQ 47.0
9 GMaster 34 Staniszewski Leszek 1966 WTŻ ŻNIN (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 9.0 5.0 1.0 4.0 7.0 9.0 13.0 DNC 48.0
10 Master 279 Małachowski Trojan 1972 SZKWAŁ (13.0 DNC) 8.0 (9.0) 8.0 8.0 8.0 6.0 (10.0) 8.0 6.0 52.0
11 GMaster 325 Kocko Jerzy 1970 PSW (13.0 DNC) 9.0 10.0 (13.0 DNC) 9.0 10.0 10.0 (13.0 DNC) 10.0 13.0 DNC 71.0
12 Master 228 Grzesiek Adam 1980 KSW NIEPORĘT (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 9.0 9.0 11.0 13.0 DNC 81.0