Zawiadomienie o Hydrosfera Cup Mistrzostwa Polski Juniorów i Mastersów

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Hydrosfera Cup Mistrzostwa Polski Juniorów i Mastersów
w klasach Formula Windsurfing i Slalom

1. ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu,
Rewa Surf Centrum.

2. TERMIN
24-27.08.2017r.
Informacja pojawi się również na www.psw.org.pl.

3. MIEJSCE:
Szkółka Rewa Surf Centrum
Ul. Rybacka 5A,
81-198 Rewa

4. PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
– Ważną licencję zawodnika PZŻ,
– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
– Podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia;
– Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika.

5. KONKURENCJE
Formuła Windsurfing, Slalom.
Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.

6. KATEGORIE
Seniorzy/Open
Juniorzy Młodsi – do 16 lat
Juniorzy – do 19 lat,
Masters – powyżej 35 lat,
Grand Masters – powyżej 45 lat,
Veteran – powyżej 55 lat.
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.

7. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi ISAF 2009/2012 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi. Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.

8. BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.

9. OPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie ma znanych im przeciwwskazań́ medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczają, iż̇ ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach.
Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą.
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

10. RAMOWY TERMINARZ REGAT
Czwartek 24.08
Od 09:00 do 10:00 – Rejestracja i odprawa zawodników
10:00 – Oficjalne otwarcie regat
11:00 – Pierwszy możliwy start

Piątek 25.08
9:00 – odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Sobota 26.08
9:00 – odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Zakończenie Regat

Niedziela 27.08
9:00 – odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Zakończenie Regat wg komunikatów Sędziego Głównego.

11. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

12. REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

13. WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
80 zł (juniorzy)
200zł (pozostali)
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

14. NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.

15. INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować się z PZŻ telefon: (022) 541 63 44 email: licencje@pya.org.pl adres: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2017.

Wyniki po 4. dniu Pucharu Pucka

Formula

Rank Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 POL 25 Mokrzycki Hubert 1982 AZS UW WARSZAWA (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (22.0 DNC) 6.0
2 GMaster POL 381 Dittrich Paweł 1970 WSV WERDER (3.0) (22.0 DNC) 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 15.0
3 Master POL 26 Święty Andrzej 1976 DKŻ DOBRZYŃ 4.0 5.0 (8.0) (7.0) 4.0 2.0 3.0 2.0 20.0
4 Master POL 179 Buchholz Sławomir 1973 KŻ”OGNIWO”WĄGROWIEC (22.0 DNC) (6.0) 6.0 5.0 2.0 4.0 4.0 3.0 24.0
5 GMaster POL 507 Dudziński Witold 1970 JKW POZNAŃ 5.0 3.0 9.0 (22.0 DNC) (22.0 DSQ) 5.0 5.0 4.0 31.0
6 GMaster POL 333 Wijas Grzegorz 1970 PSW (22.0 DNC) 4.0 5.0 6.0 5.0 7.0 8.0 (22.0 DNC) 35.0
7 Master POL 14 Słomski Tomasz 1972 GLOBITEL (22.0 DNC) 8.0 7.0 (9.0) 8.0 6.0 6.0 5.0 40.0
8 GMaster POL 15 Smętek Witold 1962 POGORIA 7.0 9.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) 6.0 10.0 7.0 6.0 45.0
9 Master POL 661 Kalębka Michał 1976 SKŻ”ERGO HESTIA”SOPOT 9.0 (22.0 DNC) 10.0 8.0 7.0 8.0 (11.0) 8.0 50.0
10 Master POL 700 Grzegorczyk Robert 1975 PSW (22.0 DNC) (22.0 DNC) 12.0 22.0 DNC 9.0 9.0 10.0 7.0 69.0
11 POL 13 Guzdek Kuba 1983 AZS POZNAŃ 2.0 (22.0 DNC) 2.0 2.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 72.0
12 Master LTU 11 Giedrius Liutkus 1976 SURFHOUSE.LT (22.0 DNC) 2.0 4.0 4.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 76.0
13 Master POL 117 Prokopiak Paweł 1980 PSW (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 11.0 11.0 9.0 9.0 84.0
14 GMaster RUS 604 Oborenko Andrey 1967 KALININGRAD (22.0 DNC) 11.0 11.0 10.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 98.0
15 Junior POL 182 Szmit Piotr 1998 AZS POZNAŃ 6.0 7.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 101.0
16 Junior POL 163 Romanowski Tomasz 1999 AZS POZNAŃ 8.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 118.0
17 Veteran RUS 10 Pavlenko Siergiej 1960 KALININGRAD (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 10.0 22.0 DSQ 22.0 DNC 22.0 DNC 120.0
18 Master POL 177 Radecki Rafał 1973 PSW (22.0 DNC) 10.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 120.0
19 POL 56 Morawski Adam 1996 MOS 2 WARSZAWA (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 132.0
19 GMaster POL 824 Sobczyk Janusz 1968 KSW NIEPORĘT (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 132.0
19 Junior POL 144 Machura Kajetan 2002 SKŻ”ERGO HESTIA”SOPOT (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 132.0

Zawiadomienie o MP PSW T293

Zawiadomienie o regatach

Mistrzostwa Polski PSW w klasach Techno 5,8 i 4,0
Stare Sady, SUNPORT, 25-27.08.2017 r.

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
• Regaty rozegrane zostaną w dniach 25-27.08.2017 r.
• Miejscem regat jest jezioro Tałty w pobliżu Starych Sadów.
• Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 25.08.2017 r. o godz. 13.00.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu i SUNPORT Stare Sady.

3. BIURO REGAT
Biuro Regat mieścić się będzie na terenie portu SUNPORT w Starych Sadach

4. PRZEPISY
• Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WC 2017-2020.
Klasy startujące:
-BicTechno 4,0
-Klasa otwarta 4,0 (dowolna deska i żagiel 4,0)
-BicTechno 5,8 (dowolny pędnik nie większy jak 5,8)

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
5.1 Zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres: k.nabialek@sunport.pl – w terminie do 20.08. 2017 r. Zgłoszenie nadesłane po upływie powyższego terminu będą podlegały opłacie podwyższonej o 10 zł,
5.2 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 25.08.2017 r. w godz. od 10.00 do 11.30.
5.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
• dowód wpłaty wpisowego do regat;
• aktualne badanie lekarza sportowego;
• licencja sportowa
• ubezpieczenie OC;
• licencja PZŻ na reklamę indywidualną

6. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
• W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WC.
• Opłata wpisowa do regat dla zawodników:
– klasa TEC 4.0; 5,8; – 60 zł.

7. PROGRAM REGAT

piątek 25.08.2017 10.00 – 11.30
12.00              13.00
rejestracja zgłoszeń                             otwarcie regat
gotowość startowa
sobota 26.08.2017 10:30–18:00 wyścigi
niedziela 27.08.2017 11:00-14:00              16:00 wyścigi                            zakończenie regat

7.1 Planowane jest rozegranie 11 wyścigów
7.2 W dniu 27.08.2017 r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 13.30

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Będzie przedstawiona i rozdana w dniu 25.08.17 r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

9. POMIARY KONTROLNE
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.

10. PUNKTACJA
Przewiduje się rozegranie 11 wyścigów. Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne.

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. NAGRODY.
Miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają medale, zawodnicy 1 – 3 otrzymują nagrody rzeczowe.

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

15. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania :

w Wagabundzie w Mikołajkach
180 PLN za domek 3 osobowy
240 PLN za domek 4 osobowy

Wyżywienia :
W SunPorcie, śniadania i obiadokolację – 55 PLN / osoba

Dane do kontaktu w sprawie noclegu :
WAGABUNDA
11-730 Mikołajki
ul. Leśna 2
tel.502 502 504

na hasło – regaty PSW

http://www.wagabunda-mikolajki.pl/galeria
Wojciech Caban, 665 911 309, wojtek.caban@wp.pl
Katarzyna Nabiałek, 784 509 576, k.nabialek@sunport.pl

Półmetek sezonu

Jesteśmy w połowie sezonu windsurfingowego, za nami kilkanaście udanych regat zaliczanych do Pucharu Polski w konkurencjach BIC, RSX, RCB, Slalom i Formula Windsurfing, zorganizowanych dzięki osobistemu zaangażowaniu wielu ludzi oddanych sprawie polskiego windsurfingu.

Szczególne podziękowania dla Adama Łożyńskiego za zaangażowanie i zorganizowanie Mistrzostw Świata Mastersów w Raceboard oraz dla Piotra Hlavatego i ErgoHestia za przeprowadzenie Mistrzostw Europy w Formule Windsurfing.

W sierpniu rozpoczyna się  kumulacja najważniejszych imprez w sezonie wraz z cyklem Mistrzostw Polski we wszystkich konkurencjach.

W kolejności przypominamy te najważniejsze

Finał Pucharu Pucka – trzecia eliminacja – regaty poświęcone pamięci naszego zmarłego przyjaciela Andrzeja Ożoga/Japy, zostaną rozegrane wraz z Mistrzostwami Polski w Kiteboardingu.

Termin rozgrywania poszczególnych konkurencji PUCK CUP
Raceboard 11-13 sierpnia ( regaty dla RCB kończą się wcześniej z uwagi na rozpoczynający się w poniedziałek 14 maraton windsurfingowy w Dobrzyniu)
Formula/Slalom 12-15 sierpnia

Formula Windsurfing/Slalom
Mistrzostwa Polski Młodzik&Junior&Master
Rewa Surf
Termin: 24-27 sierpnia

BIC/Techno
Ogólnopolska Olimipada Młodzieży – Zegrze 5- 8 sirepnia
Mrzostwa Polski Młodzików – żagle 6,8 – Kiekrz – 9-11 sierpnia
Mistrzostwa Polski Młodzików – żagle 5,8 4,0 25-27 Stare Sady

RSX
Mistrzostwa Polski Seniorów – Górki Zachodnie 31.08.17.- 03.09.17

Instruktorzy
Mistrzostwa Polski Instruktorów – Kuźnica – 01.09.17.-02.09.17.

Dla każdej z podanych imprez obowiązuje odrębne zawiadomienie o regatach i instrukcja żeglugi.

Wyniki Aquaris Fins Cup 2017

Klasa Formula

Msc Kat Kraj Nr Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Ptk
1 POL 48 Mroczyński Wojciech MOS 2 WARSZAWA 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (9.0) 4.0 1.0 (20.0 OCS) 1.0 (7.0) 13.0
2 GMaster POL 381 Dittrich Paweł WSV WERDER 1.0 1.0 2.0 (20.0 DNC) 3.0 3.0 1.0 2.0 (5.0) (7.0) 2.0 15.0
3 Master POL 179 Buchholz Sławomir KŻ”OGNIWO”WĄGROWIEC (6.0) (5.0) 3.0 4.0 (6.0) 1.0 3.0 4.0 3.0 5.0 4.0 27.0
4 POL 211 Kłopociński Maciej MOS 2 WARSZAWA (20.0 DNC) (9.0) (8.0) 2.0 4.0 4.0 6.0 6.0 1.0 2.0 3.0 28.0
5 Master POL 26 Święty Andrzej DKŻ DOBRZYŃ 5.0 (7.0) (9.0) 3.0 5.0 6.0 (7.0) 3.0 4.0 3.0 1.0 30.0
6 Master LTU 11 Liutkus Gierdius SURFHOUSE (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) 8.0 2.0 2.0 2.0 5.0 2.0 4.0 20.0 OCS 45.0
7 GMaster POL 507 Dudziński Witold JKW POZNAŃ 3.0 4.0 (20.0 DNC) 5.0 7.0 7.0 8.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 6.0 5.0 45.0
8 GMaster POL 333 Wijas Grzegorz PSW 7.0 3.0 4.0 7.0 (9.0) (12.0) (10.0) 7.0 7.0 9.0 8.0 52.0
9 Master POL 14 Słomski Tomasz GLOBITEL 4.0 10.0 6.0 10.0 8.0 8.0 9.0 8.0 (20.0 OCS) (11.0) (11.0) 63.0
10 GMaster POL 300 Łunkiewicz Piotr PSW (20.0 DNC) 6.0 5.0 6.0 (20.0 DNC) 5.0 5.0 (20.0 OCS) 14.0 12.0 12.0 65.0
11 GMaster POL 508 Wróż Jacek PSW 8.0 8.0 (12.0) (20.0 DNC) 10.0 10.0 (20.0 DNC) 12.0 6.0 8.0 6.0 68.0
12 POL 163 Romanowski Tomasz AZS POZNAŃ (12.0) (20.0 DNC) (11.0) 9.0 11.0 11.0 11.0 9.0 8.0 10.0 10.0 79.0
13 GMaster RUS 604 Oborenko Andrey KALININGRAD 11.0 (13.0) (14.0) 13.0 13.0 13.0 (14.0) 10.0 9.0 13.0 9.0 91.0
14 Master POL 177 Radecki Rafał PSW 9.0 11.0 7.0 (20.0 DNC) 14.0 (16.0) 13.0 14.0 11.0 (17.0) 15.0 94.0
15 Master POL 117 Prokopiak Paweł PSW (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) 11.0 12.0 15.0 20.0 DNC 11.0 10.0 14.0 13.0 106.0
16 POL 4 Szwebów Jakub AZS POZNAŃ 10.0 12.0 10.0 12.0 (20.0 DNC) 14.0 12.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 110.0
17 GMaster SWE 103 Johansson Michael OWC (20.0 DNC) 14.0 13.0 14.0 15.0 17.0 (20.0 DNC) (20.0 OCS) 12.0 15.0 20.0 DNC 120.0
18 Master POL 700 Grzegorczyk Robert PSW (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 13.0 13.0 16.0 14.0 136.0
19 Master POL 110 Wysocki Maciej „HALS”CHODZIEŻ (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 160.0

 

Klasa Slalom

Msc Kat Kraj Nr Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Ptk
1 GMaster POL 381 Dittrich Paweł WSV WERDER 1.0 1.0 3.0 1.0 (4.0) 2.0 (9.0) (13.0 DNC) 8.0
2 POL 211 Kłopociński Maciej MOS 2 WARSZAWA (4.0) (4.0) 2.0 2.0 1.0 (8.0) 2.0 2.0 9.0
3 POL 48 Mroczyński Wojciech MOS 2 WARSZAWA (5.0) 2.0 1.0 (4.0) 2.0 3.0 (11.0) 3.0 11.0
4 Master POL 179 Buchholz Sławomir KŻ”OGNIWO”WĄGROWIEC 2.0 3.0 (5.0) 3.0 (5.0) (4.0) 4.0 4.0 16.0
5 Master LTU 11 Liutkus Gierdius SURFHOUSE (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 3.0 1.0 1.0 1.0 19.0
6 GMaster POL 508 Wróż Jacek PSW 3.0 6.0 4.0 5.0 (9.0) 5.0 (7.0) (9.0) 23.0
7 Master POL 110 Wysocki Maciej „HALS”CHODZIEŻ (13.0 DNC) 5.0 6.0 7.0 (8.0) 7.0 6.0 (8.0) 31.0
8 Master POL 177 Radecki Rafał PSW 7.0 7.0 7.0 6.0 (12.0) (9.0) (8.0) 7.0 34.0
9 GMaster POL 34 Staniszewski Leszek WTŻ ŻNIN (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 7.0 6.0 5.0 5.0 36.0
10 T 18 Lenfant Paul TWA (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 6.0 11.0 3.0 6.0 39.0
11 Master POL 117 Prokopiak Paweł PSW 6.0 8.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 10.0 (12.0) 12.0 10.0 46.0
12 Master POL 279 Małachowski Trojan SZKWAŁ (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 11.0 10.0 10.0 11.0 55.0