Zawiadomienie o MPJ FWC, MP Slalom i PP FWC, RCB

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie Formula Windsurfing
Mistrzostwa Polski w klasie Slalomie
Puchar Polski w klasie Formula Windsurfing, Raceboard

1. ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu,
Rewa Surf Centrum.

2. TERMIN
Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie Formula Windsurfing 21-23.09.2018 r.
Mistrzostwa Polski w klasie Slalomie 21-23.09.2018 r.
Puchar Polski w klasie Raceboard 22-23.09.2018 r.
Informacja pojawi się również na www.psw.org.pl.

3. MIEJSCE:
Szkółka Rewa Surf Centrum
Ul. Rybacka 5A,
81-198 Rewa

4. PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
– Ważną licencję zawodnika PZŻ,
– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
– orzeczenia o zdolności sportowo-lekarskiej;
– Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika.

5. KONKURENCJE
Formuła Windsurfing, Slalom, RCB
Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 3 wyścigów.

6. KATEGORIE
Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie Formula Windsurfing
Juniorzy Młodsi – do 16 lat,
Juniorzy – do 19 lat;

Mistrzostwa Polski Open w klasie Slalomie
Open
Juniorzy Młodsi – do 16 lat
Juniorzy – do 19 lat,
Masters – powyżej 35 lat,
Grand Masters – powyżej 45 lat,

Puchar Polski w klasie Formula Windsurfing
Open,
Master,
Grand Master,
Veteran;

Puchar Polski w klasie Raceboard
Open,
Master,
Grand Master,
Veteran;

Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 3 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.

7. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z:
– przepisami klasowymi, przepisami regatowymi World Sailing edycji 2017 – 2020 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules),
– wytycznymi PZŻ i PSW,
– Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi.
Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.

8. BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.

9. OPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do posiadania orzeczenia o zdolności sportowo-lekarskiej.
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

10. RAMOWY TERMINARZ REGAT

Piątek 21.09
Od 09:00 do 10:00 – Rejestracja i odprawa zawodników
10:00 – Oficjalne otwarcie regat
11:00 – Pierwszy możliwy start

Sobota 22.09
9:00 – odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Zakończenie Regat

Niedziela 23.09
9:00 – odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Zakończenie Regat wg komunikatów Sędziego Głównego.

11. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

12. REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

13. WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
170 zł (MP FW Junior, PP RCB)
200zł (MP Slalom, PP FWC)
250 zł w przypadku zgłoszenia do MPJ FWC i MP Slalom jednocześnie
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

14. NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.

15. INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować się z PZŻ telefon: (022) 541 63 44 email: licencje@pya.org.pl adres: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2018.

Zawiadomienie o Pucharze Polski FWC OFR Slalom w Kuźnicy

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Pucharu Polski

Puchar Polski
w klasach Formuła Windsurfing, Slalom, Open Foil Racing
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

TERMIN
14-16.09.2018 r.

MIEJSCE:
Szkółka ABC Surf,
ul. gen. J. Hallera,
84-130 Kuźnica.

PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
– Ważną licencję zawodnika PZŻ,
– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
– zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika

KONKURENCJE (KATEGORIE)
Formuła Windsurfing (Open; Junior; Master; Grand Master; Veteran)
Slalom (Junior; Master; Grand Master)
Open Foil Racing (Open Mężczyzn; Open Kobiet; Junior; Master; Grand Master; Veteran)
Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób ( za wyjątkiem kategorii Veteran – 3 zawodników)
W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową lub z kategorią mężczyzn w przypadku kategorii kobiet.

ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi World Sailing edycji 2017 – 2020 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW,
Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi.
Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.

BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
Zawodnicy klasy Open Foil Racing muszą startować w kaskach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydane przez lekarza orzecznika.
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

RAMOWY TERMINARZ REGAT
Dzień Pierwszy (piątek 14.09)
09:00 – 10:00
Rejestracja zawodników
10:00 Odprawa zawodników
10:30 Otwarcie regat
11:00 Pierwszy możliwy start (klas FWC, RCB, OFR, Slalom)
Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Drugi: (sobota 15.09)
09:00 Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Trzeci: (niedziela 16.09)
09:00 Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Zakończenie regat – Zgodnie z komunikatem sędziego

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
100 zł Junior
170 zł Senior
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.

INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika PZŻ i ubezpieczenie OC o wartości 1,5 M eur. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2018

Relacja XI MPI

MÓJ KOCHANY PAMIĘTNICZKU czyli pamiętna relacja z XI MPI MEMORIAŁ DR LECHA POWOLNEGO

TYTUŁEM WSTĘPU:

Drugą dziesiątkę mistrzostw instruktorów rozpoczęliśmy ponownie w Jastarni.

Po pierwsze dlatego, że smutne okoliczności, odejście spiritus movens imprezy dr Lecha Powolnego skłoniły nas do jego upamiętnienia – stąd MEMORIAŁ.

Po drugie aby spiąć klamrą dotychczasową dekadę instruktorskich zmagań.

MÓJ KOCHANY PAMIĘTNICZKU dzień pierwszy:

I spotkaliśmy się w piątek popołudniu, dobra nasza myślę sobie! Moc nas, wyobraź sobie pamiętniczku, że pół setki! Skład mieszany, znaczy damsko-męski. I wtedy jakiś cymbał i to mogłem być ja powiedział, że do hymnu i że flaga na maszt, no i że zaczynamy od techniki! No i dobra powiedzieli oni czyli instruktorzy i sędziowie, no bo co do jasnej ciasnej mieli powiedzieć. Trzeba ci wiedzieć pamiętniczku, że za sterami sędziowskimi zasiedli: Słoma, Święty, Blacha, Bonjo i Żeglarz, wszyscy dobrze znani lokalnym i nie tylko lokalnym organom sprawiedliwości. Wielkie dzięki chłopaki! Szczegółowe dossier kolegów dostępne u mnie! Oczywiście gotowy jestem go NIE opublikować dzwońcie 603 660 650 ostatnia szansa!

Tymczasem do rzeczy pamiętniczku. Poszli, wrócili, wygrał Mikołaj Woźniczka przed Michaliną Bujnowską i Jędrkiem Dąbrowskim.

Potem poszło szybko i gładko, na wodę ruszyli specjaliści freestajlowi. Na brzegu dzięki zgrabnym rączkom Antka Chillera, Marcelego Drozdowskiego i Antka Bartochowskiego, misja regeneracyjny GRILL, stała się faktem. Tymczasem na wodzie grube trikasy pokazali w kolejności Dawid Kromski, Kuba Litke i Maciej Morys.

I teraz wyobraź sobie pamiętniczku truskawka na torcie! Czas na mroczny, bo już ciemno się zrobiło i w przyrodzie, i przed oczami, konkurs rzutu deską! Poleciało… a konkretnie to poleciało CALYPSO (dla nie branżowców CALYPSO to taka deska długa jak rok szkolny… ciężka, że nawet jak by przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów… poręczna jak słoń w składzie porcelany….). A najdalej cisnął Wojtek Sticz Macheta, krócej Jaśu Klimaszyk i jeszcze ciut krócej Maciej Morys. Dziewczyny też rzucały i tak Martyna Mosakowska przerzuciła Michalinę Bujnowską i Adriannę Nierodę.

A teraz najgorsze pamiętniczku! Wyobraź sobie, że blisko było żeby ta i jakiekolwiek inne następne relacje nigdy by się nie pojawiły! Otóż otarłem się o śmierć i CALYPSO, a konkretnie ono o mnie, niosąc mój niechybny koniec….. dzięki Mikołaj

I tym akcentem pamiętniczku zakończyliśmy pierwszy dzień!

MÓJ KOCHANY PAMIETNICZKU dzień drugi

I spotkaliśmy się bladym świtem, czyli koło godziny 10:40. I znowu jakiś pyszałek i to znowu mogłem być ja, ogłosił ściganie. I ruszyły panie (specjalny suchar dla POL 9) Panie pojechały na zakładkę z panami. Trzeba ci wiedzieć pamiętniczku, że zawody odbywały się w totalnej wiatrowej ciszy, ale za to systemem pucharowym. Nad wszystkimi fruwał dron Słomy, piasek chrzęścił pod stopami, woda chlupotała pod deskami. Żagle delikatnie muskały stojące powietrzne krwiożerczą pompą (to były opisy przyrody, kwieciście opisywane przez każdego pisarza, rozliczającego się z wydawcą od ilości słów. Opisy zwyczajowo opuszczane przez każdego zdrowo myślącego czytelnika, chcącego choć trochę oszczędzić swój wzrok i umysł….) I w takich okolicznościach przyrody pamiętniczku doszło do rozstrzygnięć: u pań Martyna Mosakowska wyprzedziła Agnieszkę Szpak i Michalinę Bujnowską. U panów Krzysztof Miedzierski ciachnął Piotrka Szmita i Piotrka Sarola!

Potem ten gościu z megafonem i to znowu mogłem być ja zaryczał SUP! I pamiętniczku siup u pań Maria Tarnowska ścignęłła Michalinę Bujnowską, a u panów Jasiu Klimaszyk wywiózł Kubę Litke i Dawida Kromskiego!

A na KONIEC czas na zakończenie:

Drogi pamiętniczku popłynęły łzy wzruszenia, był czas dla fotoreporterów, kwiaty wiązały się w wiązanki, laureaci ruszyli na wizyty w zakładach pracy…..

Ci co trzeba weszli na podium. Komisja szkolenia ogłosiła tegorocznych mistrzów Polski pod postacią Michaliny Bujnowskiej i Krzysztofa Miedzierskiego

A Ewa Wyszkowska, (przełykając łzę wzruszenia) ogłosiła mistrza mistrzów. Laureata wielkiego Pucharu pamięci dr Lecha Powolnego w osobie Michaliny Bujnowskiej.

I to mogło by być wszystko kochany pamiętniczku, gdyby nie fakt, że trzeba jeszcze podziękować prze dzielnym dobrodziejom-sponsorom nagród XI edycji Mistrzostw Polski Instruktorów.

Zatem Dziękujemy COOLPACKOWI i Filipowi Olszyńskiemu, HYDROSFERZE i Łukaszowi Plutowskiemu, SURFOTECE i Romkowi Budzińskiemu, Markowi Derkowi, SZKOLE ZDROWIA i Ewie Wyszkowskiej.

Drogi pamiętniczku teraz to już na pewno

KONIEC

Całość spisał jakiś dyslektyk i dysgrafik i to mogłem być Ja (Stolar znaczy)

P.S. Nic by się nie udało bez cennej pomocy Janka Dziewońskiego, Michaliny Bujnowskiej, Maćka Morysa i reszty brygady ze SZKOŁY ZDROWIA DZIĘKI !

Wyniki:

WYNIKI KOBIETY MPI

WYNIKI MEZCZYZNI MPI

XI MP Instruktorów-zaproszenie

OFICJALNE ZAPROSZENIE NA XI MISTRZOSTWA POLSKI INSTRUKTORÓW
czyli dlaczego widzimy się wszyscy w pierwszy weekend września 2018 roku.

Pierwsza dekada instruktorskich igrów zamknięta…
Po pierwsze: Z przytupem zaczynamy drugą dychę! Jedenaście liczba magiczna (dwie jedynki to prawie jak liczba PI)
Po drugie: Po dziesięciu latach MISTRZOSTWA znowu w Jastarni, na spocie Szkoły Zdrowia
Po trzecie: Niestety z łezką w oku… gdyż nieco smutno…. mistrzostwa jako MEMORIAŁ Lecha Powolnego (podłożył nam kamień węgielny…….!)
Powyższe fakty obligują nas, a zwłaszcza komisję szkolenia do zdecydowanego (nie znoszącego sprzeciwu) zaproszenia Szanownych Państwa do wszelakiego uczestnictwa w w/w igrzyskach czyli jako zawodników, sędziów,czy choćby widzów JEDENASTYCH MISTRZOSTW POLSKI IMSTRUKTORÓW PSW!
INFORMACJE DOSTĘPNE TUTAJ

Zawiadomienie o Mistrzostwa Polski Open i Master

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Mistrzostwa Polski Open Master
w klasach Formuła Windsurfing, Open Foil Racing, Raceboard
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

TERMINY
– 26-29.07.2018 Formula Windsurfing, Open Foil Racing
– 27-29.07.2018 Raceboard

MIEJSCE:
Przystań Jachtowa MOKSIR Puck
Aleja Lipowa 1,
84-100 Puck

PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
– Ważną licencję zawodnika PZŻ,
– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
– zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika ( zawodnicy niepełnoletni )

KONKURENCJE (KATEGORIE)
Formuła Windsurfing (Open; Master; Grand Master; Veteran)
Open Foil Racing (Open, Master; Grand Master; Veteran)
Raceboard (Open, Master)
Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób ( za wyjątkiem kategorii Veteran – 3 zawodników)
W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową lub z kategorią mężczyzn w przypadku kategorii kobiet.

ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z:
– przepisami klasowymi, przepisami regatowymi World Sailing edycji 2017 – 2020 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules),
– wytycznymi PZŻ i PSW,
– Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi.
Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.

BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
Zawodnicy klasy Open Foil Racing muszą startować w kaskach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Zawodnicy pełnoletni powinni posiadać zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydane przez lekarza orzecznika, w przypadku jego braku warunkowo składają oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w regatach ).
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

RAMOWY TERMINARZ REGAT
Dzień Pierwszy (czwartek):
09:00 – 10:00 Rejestracja zawodników FWC; OFR
10:00 Odprawa zawodników FWC; OFR)
11:00 Pierwszy możliwy start (klas FWC, OFR)
Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Drugi (piątek):
09:00 – 10:00 Rejestracja zawodników RCB
10:00 Odprawa zawodników
10:30 Oficjalne otwarcie regat
11:00 Pierwszy możliwy start (klas FWC, OFR, RCB)
Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Trzeci (sobota):
09:00 Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Czwaty (niedziela):
09:00 Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Zakończenie regat – Zgodnie z komunikatem sędziego

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
– 200 zł Formula; Foil
– 170 zł Raceboard
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.

INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika PZŻ i ubezpieczenie OC o wartości minimum 1.500.000,00 EUR. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2018.