Wyniki I Pucharu Pucka 2018

Formula

Rank Class Numer Zawodnik R1 R2 R3 Punkty
1 MASTER 25 Hubert Mokrzycki 1.0 1.0 1.0 3.0
2 G.MASTER 507 Witold Dudzinski 2.0 3.0 2.0 7.0
3 G.MASTER 381 Pawel Dittrich 3.0 2.0 3.0 8.0
4 MASTER 26 Andrzej Swiety 4.0 4.0 5.0 13.0
5 G.MASTER 14 Tomasz Slomski 5.0 6.0 4.0 15.0
6 G.MASTER 179 Slawomir Buchholz 6.0 5.0 7.0 18.0
7 G.MASTER 508 Jacek Wroz 8.0 7.0 6.0 21.0
8 MASTER 177 Rafal Radecki 7.0 8.0 8.0 23.0
9 G.MASTER 661 Michal Kalepka 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 33.0
9 G.MASTER 333 Grzegorz Wijas 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 33.0

 

Raceboard

Rank Class SailNo Zawodnik R1 R2 R3 R4
1 MASTER 76 Maciej Sinczak (1.0) 1.0 1.0 1.0
2 G.MASTER 92 Irek Kutyla (2.0) 2.0 2.0 2.0
3 G.MASTER 299 Dariusz Stanislawski (5.0) 4.0 4.0 3.0
4 G.MASTER 271 Michal Srzednicki 4.0 3.0 3.0 (7.0 DNC)
5 MASTER 113 Joanna Scherer 3.0 5.0 (6.0) 4.0
6 MASTER 178 Bartlomiej Zarzecki (6.0) 6.0 5.0 5.0

Pożegnaliśmy dr Lecha Powolnego

W poniedziałek 7mego maja bieżącego roku pożegnaliśmy (pożegnaliśmy: my surferzy, my narciarze, my snowboardziści, my kiteowcy, my aktywni ruchowo łaknący zdrowego trybu życia) doktora Lecha Powolnego.
Dlaczego dopiero teraz, z opóznieniem o tym zawiadamiamy?
Jakoś ciężko było zebrać myśli wcześniej… Ja nie potrafię słowem bić w patosu dzwony, grać na cienkiej strunie wzruszenia…..
Będzie nam go brakowało, brakowało komentarzy, porad, ostrzeżeń jakich nam udzielał….
„Sto metrów od brzegu wiatr tężeje” pożegluj z nim Doktorze po bezkres…!
Stolar z całą bandą PSW

Mistrzostwa Świata Juniorów i Mastersów z polskimi medalami

Regaty, w których spotykają się na trasie juniorzy i mastersi mają oprócz rywalizacji sportowej pewien symboliczny wymiar, obrazujący dwa zupełnie różne światy. Mastersi to ludzie, którzy zanim znajdą się na takich zawodach, muszą  wykonać niejednokrotnie ogromny wysiłek związany z pogodzeniem życia zawodowego i rodzinnego ze sportem. Z jak wielkim trudem przychodzi im się zwykle uporać, aby zanim staną na starcie pierwszego wyścigu takich regat, są w stanie zrozumieć tylko ci, którzy sami tego doświadczyli. Odpowiedzialność za dzieci, praca i jednoczesne nie rezygnowanie z pasji ,to wszystko sprawia, że sam fakt znalezienia się w portugalskim Lagos  jest sukcesem samym w sobie. (więcej…)

Zawiadomienie o I edycji Pucharu Pucka

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Pucharu Polski

 

Puchar Pucka – I-sza edycja
w klasach Formuła Windsurfing, Slalom, Raceboard, Open Foil Racing

Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

TERMIN

Regaty o Puchar Pucka składają się z dwóch eliminacji:
11-13.05.2018
15-17.06.2018

Zakończenie regat będzie miało miejsce po drugiej eliminacji

 

MIEJSCE:

Przystań Jachtowa MOKSIR Puck

Aleja Lipowa 1,
84-100 Puck

 

PRAWO UDZIAŁU W REGATACH

Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:

– Ważną licencję zawodnika PZŻ,

– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,

– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;

– zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika ( zawodnicy niepełnoletni )

 

KONKURENCJE (KATEGORIE)

Formuła Windsurfing (Open; Junior; Master; Grand Master; Veteran)

Slalom (Junior; Master; Grand Master)

Raceboard (Open Mężczyzn; Open Kobiet; Master; Grand Master; Veteran)

Open Foil Racing (Open Mężczyzn; Open Kobiet; Junior; Master; Grand Master; Veteran)

Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.

Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób ( za wyjątkiem kategorii Veteran – 3 zawodników)
W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową lub z kategorią mężczyzn w przypadku kategorii kobiet.

 

ZASADY ROZGRYWANIA REGAT

Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi World Sailing edycji 2017 – 2021 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW,
Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.

Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi.
Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.
BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
Zawodnicy klasy Open Foil Racing muszą startować w kaskach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Zawodnicy pełnoletni powinni posiadać zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydane przez lekarza orzecznika, w przypadku jego braku warunkowo składają oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w regatach ).

PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

 

RAMOWY TERMINARZ REGAT

Dzień Pierwszy (piątek):
09:00 – 10:00
Rejestracja zawodników
10:00 Odprawa zawodników

10:30 Otwarcie regat

11:00 Pierwszy możliwy start (klas FWC, RCB, OFR, Slalom)

Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

 

Dzień Drugi (sobota):
09:00 Odprawa zawodników

Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

 

Dzień Trzeci (niedziela):
09:00 Odprawa zawodników

Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Zakończenie regat – Zgodnie z komunikatem sędziego

ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

 

REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

 

WPISOWE

Opłaty wpisowego w wysokości:

100 zł (Junior)

170 zł Senior

można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

 

NAGRODY

Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika PZŻ i ubezpieczenie OC o wartości 1,5 M eur. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2018

Zwyczajne zebranie PSW – 21.03.18

Zwyczajne zebranie Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu odbędzie się w środę 21. marca 2018 r. o godz 12.00 w warszawskiej siedzibie Yacht Klubu Polski przy Wale Miedzeszyńskim 377.

Plan zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności
2. Sprawozdanie sekcji PSW
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok
4. Realizacja planów w 2018 roku
5. Wolne wnioski

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków do aktywnego uczestnictwa w zebraniu i dyskusji.

I dzien MP Icesurfingu

Za nami pierwszy dzień zmagań o Mistrzostwo Polski Icesurfingu. Mimo lekkiej zimy i długiego oczekiwania na mróz warunki na jeziorze Niegocin są bardzo dobre. Lód jest równy i bezpieczny a tor dość szybki. Do tego sprzyja nam wiatr, który według prognozy powinien się utrzymać co najmniej do niedzieli, czyli do zakończenia regat. Innymi słowy mamy najlepsze Mistrzostwa Polski od kilku lat!

Właśnie dlatego pomimo braku sprzętu nie mogłem dać za wygraną. Zrobiłem szczegółową rewizję klubowego hangaru i znalazłem ostatnią w miarę wyglądającą deskę, którą obstukałem trochę młotkiem. Ten wysoce precyzyjny zabieg okazał się skuteczny mój tymczasowy sprzęt jechał prosto i czułem prędkość w kościach. Stając na starcie pierwszego wyścigu jeszcze nie byłem w pełni przekonany czy dobrze zrobiłem ruszając się z domowej kanapy ale gdy spotkaliśmy się z chłopakami na górnej boi wjeżdżając na znak na pełnej ku… to poczułem to co towarzyszyło mi przez te wszystkie młodzieńcze lata. Rywalizację! Ach jakie to piękne uczucie to sobie nawet nie wyobrażacie. Po pierwszym kółku byłem 4. Latając najszybciej zyskiwałem na halsówkach. Niestety prawie tyle samo traciłem na pełnych zjeżdżając nieco szerzej od pozostałych zawodników z czołówki. Pierwszy bieg skończyłem na drugim miejscu.

W kolejnych trzech wyścigach zająłem drugą i dwa razy trzecią pozycję. To w sumie dało mi trzeci stopień na podium tuż za Robertem Pellowskim z Sopockiego Klubu Żeglarskiego i zeszłorocznym zwycięzcą Jankiem Maszkiewiczem z Yacht Klubu Polski Warszawa.

Wśród Pań najlepiej latała Julia Dawidowicz z YKP Warszawa. Za nią dwie reprezentantki Giżycka: Maria Urban i Martyna Nowicka.

Przed icesurferami jeszcze dwa dni zmagań. Czy coś się zmieni? Myślę że niespodzianek już nie będzie. Warunki są dobre a faworyci konsekwentnie budują przewagę punktową. Życzę wszystkim powodzenia w dalszych zmaganiach i mam nadzieję, że za rok będziemy mieli równie dobre warunki a ja będę mógł ścigać się przez wszystkie trzy dni.

 

Wyniki po pierwszym dniu regat poniżej:

Seniorzy/Juniorzy

Pozycja Numer Zagla Klub Imie i Nazwisko Data urodzenia R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st 108 YKP Warszawa Jan Maszkiewicz 1991 (5.0) 1.0 2.0 1.0 9.0 4.0
2nd 191 SKŻ Ergo Hestia Robert Pellowski 1994 (3.0) 3.0 1.0 2.0 9.0 6.0
3rd 2 AZS WAT/Giżycko Adam Łożyński 2003 2.0 2.0 (3.0) 3.0 10.0 7.0
4th 48 MBSW/UKZR GIŻYCKO Jędrzej Cituk 2001 4.0 4.0 6.0 (9.0) 23.0 14.0
5th 291 MBSW/UKZR GIŻYCKO Michał Warzocha 1999 (6.0) 5.0 4.0 5.0 20.0 14.0
6th 131 MBSW/UKZR GIŻYCKO Mariusz Ambroch 1966 1.0 7.0 (10.0) 8.0 26.0 16.0
7th 121 SKŻ Ergo Hestia Łukasz Buderaski 1993 (9.0) 6.0 7.0 4.0 26.0 17.0
8th 31 MBSW/UKZR GIŻYCKO Marek Karawajczyk 1980 7.0 (9.0) 8.0 6.0 30.0 21.0
9th 67 MBSW/UKZR GIŻYCKO Andrzej Wiśniewski 1975 8.0 8.0 (9.0) 7.0 32.0 23.0
10th 66 SKŻ Ergo Hestia Adam Żarnowski 2001 (10.0) 10.0 5.0 10.0 35.0 25.0
11th 15-lut SKŻ Ergo Hestia Igor Eliasz 2000 11.0 (12.0) 11.0 11.0 45.0 33.0
12th 47 MBSW/UKZR GIŻYCKO Filip Zajkowski 2003 (17.0 DSQ) 13.0 13.0 12.0 55.0 38.0
13th 292 MBSW/UKZR GIŻYCKO Kacper Szukajt 2001 13.0 (14.0) 12.0 13.0 52.0 38.0
14th 500 Baza Mrągowo Maciej Zalewski 2001 12.0 11.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 57.0 40.0
15th 178 YKP Warszawa Bartłomiej Zarzecki 1978 14.0 15.0 (17.0 DNF) 14.0 60.0 43.0
16th 749 SKŻ Ergo Hestia Jan Sulinski 1989 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 68.0 51.0

 

Juniorki

Pozycja Numer Zagla Klub Imie i Nazwisko Data urodzenia R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st 3 YKP Warszawa Julia Dawidowicz 2002 (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0
2nd 193 MBSW/UKZR GIŻYCKO Maria Urban 2001 (2.0) 2.0 2.0 2.0 8.0 6.0
3rd 294 MBSW/UKZR GIŻYCKO Martyna Nowicka 1997 (3.0) 3.0 3.0 3.0 12.0 9.0
4th 197 MBSW/UKZR GIŻYCKO Martyna Fedyk 2003 4.0 4.0 4.0 (6.0) 18.0 12.0
5th 104 YKP Warszawa Marlena Szlaska 2003 (7.0) 6.0 6.0 4.0 23.0 16.0
6th 16 Gdański Klub Żeglarski Julia Augustynowicz 2004 6.0 5.0 5.0 (7.0) 23.0 16.0
7th 100 YKP Warszawa Iga Stępczyńska 2004 5.0 (7.0) 7.0 5.0 24.0 17.0
8th 122 SKŻ Ergo Hestia Ola Wasiewicz 2005 (9.0) 8.0 8.0 8.0 33.0 24.0
9th 103 YKP Warszawa Wiktoria Glec 2006 8.0 (9.0) 9.0 9.0 35.0 26.0
10th 400 SKŻ Ergo Hestia Martyna Terman 2005 (11.0 DNC) 10.0 10.0 10.0 41.0 30.0

 

Juniorzy Młodsi

Pozycja Numer Zagla Klub Imie i Nazwisko Data urodzenia R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st 636 Gdański Klub Żeglarski Dominik Lewiński 2002 (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0
2nd 72 SKŻ Ergo Hestia Kamil Manowiecki 2002 (3.0) 2.0 2.0 2.0 9.0 6.0
3rd 661 SKŻ Ergo Hestia Krzysztof Żarnowski 2004 2.0 5.0 (6.0) 3.0 16.0 10.0
4th 36 / 128 Gdański Klub Żeglarski Kacper Guzowski 2003 4.0 3.0 4.0 (5.0) 16.0 11.0
5th 172 SKŻ Ergo Hestia Antoni Siwek 2003 (9.0 DNC) 4.0 5.0 4.0 22.0 13.0
6th 151 Gdański Klub Żeglarski Leon Sroczyński 2003 5.0 (6.0) 3.0 6.0 20.0 14.0
7th 110 YKP Warszawa Jan Herr 2004 6.0 7.0 (9.0 DNC) 7.0 29.0 20.0
8th 106 YKP Warszawa Jakub Bodasińśki 2004 7.0 (8.0) 7.0 8.0 30.0 22.0

 

Młodziki

Pozycja Numer Zagla Klub Imie i Nazwisko Data urodzenia R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 505 Baza Mrągowo Nadia Kulik 2005 (2.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 7.0 5.0
2nd 30 Gdański Klub Żeglarski Igor Lewinski 2006 1.0 (2.0) 2.0 2.0 1.0 8.0 6.0
3rd 513 Baza Mrągowo Adam Klecan 2005 3.0 3.0 3.0 3.0 (4.0) 16.0 12.0
4th 1111111 MBSW/UKZR GIŻYCKO Maja Cituk 2007 (4.0) 4.0 4.0 4.0 3.0 19.0 15.0
5th 8 Baza Mrągowo Dawid Siwicki 2006 (5.0) 5.0 5.0 5.0 5.0 25.0 20.0
6th 3 Baza Mrągowo Martyna Majewska 2005 (6.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0 24.0
7th 2222222 MBSW/UKZR GIŻYCKO Maciej Szukajt 2006 7.0 7.0 (8.0) 7.0 7.0 36.0 28.0
8th 6 Baza Mrągowo Hanna Urbanowicz 2007 (8.0) 8.0 7.0 8.0 8.0 39.0 31.0