Zawiadomienie o MPJ FWC, MP Slalom i PP FWC, RCB

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie Formula Windsurfing
Mistrzostwa Polski w klasie Slalomie
Puchar Polski w klasie Formula Windsurfing, Raceboard

1. ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu,
Rewa Surf Centrum.

2. TERMIN
Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie Formula Windsurfing 21-23.09.2018 r.
Mistrzostwa Polski w klasie Slalomie 21-23.09.2018 r.
Puchar Polski w klasie Raceboard 22-23.09.2018 r.
Informacja pojawi się również na www.psw.org.pl.

3. MIEJSCE:
Szkółka Rewa Surf Centrum
Ul. Rybacka 5A,
81-198 Rewa

4. PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
– Ważną licencję zawodnika PZŻ,
– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
– orzeczenia o zdolności sportowo-lekarskiej;
– Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika.

5. KONKURENCJE
Formuła Windsurfing, Slalom, RCB
Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 3 wyścigów.

6. KATEGORIE
Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie Formula Windsurfing
Juniorzy Młodsi – do 16 lat,
Juniorzy – do 19 lat;

Mistrzostwa Polski Open w klasie Slalomie
Open
Juniorzy Młodsi – do 16 lat
Juniorzy – do 19 lat,
Masters – powyżej 35 lat,
Grand Masters – powyżej 45 lat,

Puchar Polski w klasie Formula Windsurfing
Open,
Master,
Grand Master,
Veteran;

Puchar Polski w klasie Raceboard
Open,
Master,
Grand Master,
Veteran;

Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 3 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.

7. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z:
– przepisami klasowymi, przepisami regatowymi World Sailing edycji 2017 – 2020 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules),
– wytycznymi PZŻ i PSW,
– Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi.
Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.

8. BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.

9. OPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do posiadania orzeczenia o zdolności sportowo-lekarskiej.
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

10. RAMOWY TERMINARZ REGAT

Piątek 21.09
Od 09:00 do 10:00 – Rejestracja i odprawa zawodników
10:00 – Oficjalne otwarcie regat
11:00 – Pierwszy możliwy start

Sobota 22.09
9:00 – odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Zakończenie Regat

Niedziela 23.09
9:00 – odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Zakończenie Regat wg komunikatów Sędziego Głównego.

11. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

12. REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

13. WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
170 zł (MP FW Junior, PP RCB)
200zł (MP Slalom, PP FWC)
250 zł w przypadku zgłoszenia do MPJ FWC i MP Slalom jednocześnie
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

14. NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.

15. INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować się z PZŻ telefon: (022) 541 63 44 email: licencje@pya.org.pl adres: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2018.

Zawiadomienie o Pucharze Polski FWC OFR Slalom w Kuźnicy

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Pucharu Polski

Puchar Polski
w klasach Formuła Windsurfing, Slalom, Open Foil Racing
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

TERMIN
14-16.09.2018 r.

MIEJSCE:
Szkółka ABC Surf,
ul. gen. J. Hallera,
84-130 Kuźnica.

PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
– Ważną licencję zawodnika PZŻ,
– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
– zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika

KONKURENCJE (KATEGORIE)
Formuła Windsurfing (Open; Junior; Master; Grand Master; Veteran)
Slalom (Junior; Master; Grand Master)
Open Foil Racing (Open Mężczyzn; Open Kobiet; Junior; Master; Grand Master; Veteran)
Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób ( za wyjątkiem kategorii Veteran – 3 zawodników)
W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową lub z kategorią mężczyzn w przypadku kategorii kobiet.

ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi World Sailing edycji 2017 – 2020 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW,
Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi.
Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.

BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
Zawodnicy klasy Open Foil Racing muszą startować w kaskach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydane przez lekarza orzecznika.
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

RAMOWY TERMINARZ REGAT
Dzień Pierwszy (piątek 14.09)
09:00 – 10:00
Rejestracja zawodników
10:00 Odprawa zawodników
10:30 Otwarcie regat
11:00 Pierwszy możliwy start (klas FWC, RCB, OFR, Slalom)
Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Drugi: (sobota 15.09)
09:00 Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Trzeci: (niedziela 16.09)
09:00 Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Zakończenie regat – Zgodnie z komunikatem sędziego

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
100 zł Junior
170 zł Senior
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.

INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika PZŻ i ubezpieczenie OC o wartości 1,5 M eur. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2018

Zawiadomienie o Mistrzostwa Polski Open i Master

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Mistrzostwa Polski Open Master
w klasach Formuła Windsurfing, Open Foil Racing, Raceboard
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

TERMINY
– 26-29.07.2018 Formula Windsurfing, Open Foil Racing
– 27-29.07.2018 Raceboard

MIEJSCE:
Przystań Jachtowa MOKSIR Puck
Aleja Lipowa 1,
84-100 Puck

PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
– Ważną licencję zawodnika PZŻ,
– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
– zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika ( zawodnicy niepełnoletni )

KONKURENCJE (KATEGORIE)
Formuła Windsurfing (Open; Master; Grand Master; Veteran)
Open Foil Racing (Open, Master; Grand Master; Veteran)
Raceboard (Open, Master)
Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób ( za wyjątkiem kategorii Veteran – 3 zawodników)
W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową lub z kategorią mężczyzn w przypadku kategorii kobiet.

ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z:
– przepisami klasowymi, przepisami regatowymi World Sailing edycji 2017 – 2020 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules),
– wytycznymi PZŻ i PSW,
– Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi.
Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.

BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
Zawodnicy klasy Open Foil Racing muszą startować w kaskach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Zawodnicy pełnoletni powinni posiadać zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydane przez lekarza orzecznika, w przypadku jego braku warunkowo składają oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w regatach ).
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

RAMOWY TERMINARZ REGAT
Dzień Pierwszy (czwartek):
09:00 – 10:00 Rejestracja zawodników FWC; OFR
10:00 Odprawa zawodników FWC; OFR)
11:00 Pierwszy możliwy start (klas FWC, OFR)
Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Drugi (piątek):
09:00 – 10:00 Rejestracja zawodników RCB
10:00 Odprawa zawodników
10:30 Oficjalne otwarcie regat
11:00 Pierwszy możliwy start (klas FWC, OFR, RCB)
Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Trzeci (sobota):
09:00 Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Czwaty (niedziela):
09:00 Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Zakończenie regat – Zgodnie z komunikatem sędziego

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
– 200 zł Formula; Foil
– 170 zł Raceboard
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.

INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika PZŻ i ubezpieczenie OC o wartości minimum 1.500.000,00 EUR. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2018.

Zawiadomienie o II Edycji Pucharu Pucka

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Pucharu Polski

Puchar Pucka – II edycja
w klasach Formuła Windsurfing, Slalom, Open Foil Racing

Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

TERMIN

Regaty o Puchar Pucka składają się z dwóch eliminacji:
11-13.05.2018
15-17.06.2018

Zakończenie regat będzie miało miejsce po drugiej eliminacji

 

MIEJSCE:

Przystań Jachtowa MOKSIR Puck

Aleja Lipowa 1,
84-100 Puck

 

PRAWO UDZIAŁU W REGATACH

Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:

– Ważną licencję zawodnika PZŻ,

– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,

– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;

– zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika ( zawodnicy niepełnoletni )

 

KONKURENCJE (KATEGORIE)

Formuła Windsurfing (Open; Junior; Master; Grand Master; Veteran)

Slalom (Open, Junior; Master; Grand Master)

Open Foil Racing (Open Mężczyzn; Open Kobiet; Junior; Master; Grand Master; Veteran)

Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.

Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób ( za wyjątkiem kategorii Veteran – 3 zawodników)
W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową lub z kategorią mężczyzn w przypadku kategorii kobiet.

 

ZASADY ROZGRYWANIA REGAT

Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi World Sailing edycji 2017 – 2021 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW,
Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.

Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi.
Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.
BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
Zawodnicy klasy Open Foil Racing muszą startować w kaskach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Zawodnicy pełnoletni powinni posiadać zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydane przez lekarza orzecznika, w przypadku jego braku warunkowo składają oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w regatach ).

PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

 

RAMOWY TERMINARZ REGAT

Dzień Pierwszy (piątek):
09:00 – 10:00
Rejestracja zawodników
10:00 Odprawa zawodników

10:30 Otwarcie regat

11:00 Pierwszy możliwy start (klas FWC, OFR, Slalom)

Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

 

Dzień Drugi (sobota):
09:00 Odprawa zawodników

Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

 

Dzień Trzeci (niedziela):
09:00 Odprawa zawodników

Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Zakończenie regat – Zgodnie z komunikatem sędziego

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

 

REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

 

WPISOWE

Opłaty wpisowego w wysokości:

100 zł (Junior)

170 zł Senior i pozostali

można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

 

NAGRODY

Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika PZŻ i ubezpieczenie OC o wartości 1,5 M eur. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2018

Wyniki Rewa Surf Cup

Open Foil Racing

Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
1st OFR Master POL 555 Filip Korczycki 1982 AZS UW Warszawa 1.0 2.0 (13.0 OCS) 1.0 1.0 1.0 6.0
2nd OFR GMaster POL 381 Paweł Dittrich 1970 WSV Werder (13.0 DNC) 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 8.0
3rd OFR Master POL 1111 Bartłomiej Kwiek 1975 MOS 2 Warszawa 2.0 4.0 (13.0 OCS) 3.0 3.0 4.0 16.0
4th OFR Veteran RUS 10 Siergiej Pavlenko 1960 Kaliningrad (13.0 DNC) 3.0 2.0 4.0 6.0 5.0 20.0
5th OFR GMaster POL 507 Witold Dudziński 1970 PSW 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 (6.0) 21.0
6th OFR GMaster POL 508 Jacek Wróż 1970 PSW 6.0 6.0 5.0 6.0 7.0 (8.0) 30.0
7th OFR Master POL 179 Sławomir Buchholz 1973 KŻ Ogniwo Wągrowiec (13.0 DNC) 9.0 3.0 13.0 DNC 5.0 3.0 33.0
8th OFR U17 POL 144 Kajetan Machura 2002 SKŻ 5.0 8.0 7.0 7.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 40.0
9th OFR GMaster POL 30 Piotr Łunkiewicz 1970 PKM LOK Poznań (13.0 DNC) 7.0 8.0 10.0 8.0 7.0 40.0
10th OFR Master POL 117 Paweł Prokopiak 1980 PSW 4.0 (13.0 DNC) 6.0 8.0 13.0 DNC 13.0 DNC 44.0
11th OFR Master POL 661 Michał Kalębka 1976 SKŻ”Ergo Hestia”Sopot (13.0 DNC) 11.0 9.0 9.0 13.0 DNC 13.0 DNC 55.0
12th OFR Master POL 177 Rafał Radecki 1973 PSW (13.0 DNC) 10.0 10.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 59.0

 

Formula

Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 Score
1st FW GMaster POL 381 Pawe Dittrich 1970 WSV Werder 1.0 1.0 2.0
2nd FW Master POL 26 Andrzej wity 1976 DK Dobrzy 2.0 2.0 4.0
3rd FW GMaster POL 507 Witold Dudziski 1970 PSW 3.0 3.0 6.0
4th FW Master POL 179 Sawomir Buchholz 1973 K Ogniwo Wgrowiec 5.0 4.0 9.0
5th FW GMaster POL 14 Tomasz Somski 1972 MOS 2 W-wa Globitel.pl 4.0 6.0 10.0
6th FW GMaster POL 508 Jacek Wr 1970 PSW 7.0 5.0 12.0
7th FW GMaster POL 30 Piotr unkiewicz 1970 PKM LOK Pozna 6.0 7.0 13.0
8th FW Master POL 117 Pawe Prokopiak 1980 PSW 9.0 8.0 17.0
9th FW Master POL 661 Micha Kalbka 1976 SK”Ergo Hestia”Sopot 8.0 13.0 DNC 21.0
10th FW POL 88 Marek Szulczewski 1988 PSW 11.0 10.0 21.0
11th FW U17 POL 144 Kajetan Machura 2002 SK”Ergo Hestia”Sopot 13.0 DNC 9.0 22.0
12th FW Master POL 177 Rafa Radecki 1973 PSW 10.0 13.0 DNC 23.0