Zawiadomienie o Pucharze Polski w Rewie

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Pucharu Polski w klasach Formuła Windsurfing, Slalom i Raceboard
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu, Rewa Surf Centrum.
2. TERMIN
26-28.05.2017r. Informacja pojawi się również na www.psw.org.pl .
3. MIEJSCE:
Szkółka Rewa Surf Centrum Rybacka 5A, 81-198 Rewa
4. PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający: – Ważną licencję zawodnika PZŻ, – Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok, – ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR; – Aktualne badania lekarskie wydane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarzy posiadających certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo – lekarskiego; – Podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia lub oświadczenie przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich.
5. KONKURENCJE
Formuła Windsurfing, Slalom i Raceboard Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.
6. KATEGORIE
Seniorzy/Open Juniorzy – do 19 lat,
Juniorki – do 19 lat,
Masters – powyżej 35 lat,
Grand Masters – powyżej 45 lat,
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.
7. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi ISAF 2017/2020 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi. Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi. Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.
8. BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
9. OPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie ma znanych im przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczają, iż ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach. Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą. PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie
niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.
10. RAMOWY TERMINARZ REGAT
Dzień Pierwszy: 09:00 – 10:00 – Rejestracja i odprawa zawodników 10:00 – Otwarcie regat 11:00 Pierwszy możliwy start Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień drugi: 09:00 – Odprawa zawodników Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień trzeci: 09:00 – Odprawa zawodników Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego z zastrzeżeniem że: – jeżeli regaty są rozegrane – ostatni wyścig do godziny 14:00 – jeżeli regat nie rozegrano – ostatni wyścig do godziny 18:00 15:00 – Zakończenie regat (jeśli start do ostatniego wyścigu odbył się do godziny 14:00. W przeciwnym razie 1 godzinę po zakończeniu ostatniego wyścigu)
11. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.
12. REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników. W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę. Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.
13. WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
80 zł (juniorzy)
150zł (pozostali)
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.
14. NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.
15. INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować się z PZŻ telefon: (022) 541 63 44 email: licencje@pya.org.pl adres:al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2017.

Wyniki z I edycji Pucharu Pucka

I Edycja Pucharu Pucka FORMUŁY WINDSURFING

PUCK, 12 – 14.05.2017

FW Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3,
Entries: 22, Scoring system: Appendix A

Rank Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 Score
1 POL 25 Mokrzycki Hubert 1982 AZS UW WARSZAWA 1.0 1.0 1.0 3.0
2 POL 13 Guzdek Kuba 1983 AZS POZNAŃ 3.0 3.0 2.0 8.0
3 POL 48 Mroczyński Wojciech 1990 MOS 2 WARSZAWA 4.0 2.0 4.0 10.0
4 GMaster POL 381 Dittrich Paweł 1970 WSV WERDER 7.0 4.0 3.0 14.0
5 GMaster POL 507 Dudziński Witold 1970 JKW POZNAŃ 6.0 7.0 6.0 19.0
6 Master POL 179 Buchholz Sławomir 1973 KŻ”OGNIWO”WĄGROWIEC 5.0 5.0 10.0 20.0
7 Master POL 14 Słomski Tomasz 1972 MOS 2 WARSZAWA 10.0 6.0 7.0 23.0
8 GMaster POL 508 Wróż Jacek 1970 PSW 13.0 8.0 8.0 29.0
9 POL 211 Kłopociński Maciej 1993 MOS 2 WARSZAWA 2.0 23.0 DNF 5.0 30.0
10 GMaster POL 333 Wijas Grzegorz 1970 PSW 8.0 9.0 14.0 31.0
11 Veteran RUS 10 Pavlenko Siergiej 1960 KALININGRAD 9.0 10.0 13.0 32.0
12 GMaster SWE 103 Johansson Michael 1965 OWC 12.0 11.0 16.0 39.0
13 Master POL 177 Radecki Rafał 1973 ARMATOR PRYWATNY 16.0 13.0 12.0 41.0
14 Master POL 117 Prokopiak Paweł 1980 PSW 15.0 14.0 15.0 44.0
15 POL 9 Klimaszyk Jan 1995 ŻLKS POZNAŃ 11.0 23.0 DSQ 11.0 45.0
16 Master POL 661 Kalębka Michał 1976 SKŻ”ERGO HESTIA”SOPOT 14.0 23.0 DNF 9.0 46.0
17 POL 162 Sidełko Tomasz 1990 PSW 17.0 15.0 17.0 49.0
18 GMaster RUS 44 Derkach Vladimir 1968 KALININGRAD 23.0 DNC 12.0 23.0 DNC 58.0
19 POL 56 Morawski Adam 1996 MOS 2 WARSZAWA 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 69.0
19 GMaster POL 63 Wrembel Andrzej 1961 ARMATOR PRYWATNY 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 69.0
19 Master POL 110 Wysocki Maciej 1976 „HALS”CHODZIEŻ 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 69.0
19 Master POL 700 Grzegorczyk Robert 1975 PSW 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 69.0

FW_Slalom Class

Sailed: 6, Discards: 2, To count: 4,
Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
1 FW_Slalom POL 25 Mokrzycki Hubert 1982 AZS UW WARSZAWA (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
2 FW_Slalom POL 48 Mroczyński Wojciech 1990 MOS 2 WARSZAWA (15.0 DNC) 3.0 2.0 (4.0) 3.0 2.0 10.0
3 FW_Slalom GMaster POL 381 Dittrich Paweł 1970 WSV WERDER 2.0 2.0 (10.0) 2.0 4.0 (5.0) 10.0
4 FW_Slalom POL 211 Kłopociński Maciej 1993 MOS 2 WARSZAWA (3.0) (4.0) 3.0 3.0 2.0 3.0 11.0
5 FW_Slalom GMaster POL 508 Wróż Jacek 1970 PSW 4.0 (7.0) 4.0 5.0 5.0 (6.0) 18.0
6 FW_Slalom POL 56 Morawski Adam 1996 MOS 2 WARSZAWA 5.0 5.0 5.0 (6.0) 6.0 (12.0) 21.0
7 FW_Slalom Master POL 117 Prokopiak Paweł 1980 PSW 6.0 (8.0) 6.0 7.0 (8.0) 7.0 26.0
8 FW_Slalom POL 9 Klimaszyk Jan 1995 ŻLKS POZNAŃ (15.0 DNC) 6.0 (11.0) 10.0 11.0 4.0 31.0
9 FW_Slalom Master POL 110 Wysocki Maciej 1976 „HALS”CHODZIEŻ 8.0 10.0 7.0 (11.0) 7.0 (13.0) 32.0
10 FW_Slalom GMaster RUS 44 Derkach Vladimir 1968 KALININGRAD (9.0) 9.0 9.0 8.0 (15.0 DNC) 8.0 34.0
11 FW_Slalom Master POL 661 Kalębka Michał 1976 SKŻ”ERGO HESTIA”SOPOT 7.0 (12.0) 8.0 12.0 (15.0 DNC) 9.0 36.0
12 FW_Slalom Master POL 179 Buchholz Sławomir 1973 KŻ”OGNIWO”WĄGROWIEC (15.0 DNC) 11.0 (15.0 DNC) 9.0 9.0 10.0 39.0
13 FW_Slalom Master POL 177 Radecki Rafał 1973 ARMATOR PRYWATNY (15.0 DNC) (15.0 DNC) 12.0 15.0 DNC 10.0 11.0 48.0
14 FW_Slalom GMaster POL 63 Wrembel Andrzej 1961 ARMATOR PRYWATNY 10.0 13.0 (15.0 DNC) 13.0 (15.0 DNC) 15.0 DNC 51.0

 

Zawiadomienie o I Pucharze Pucka

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Pucharu Polski w klasach Formuła Windsurfing, Slalom
I eliminacja Pucharu Pucka
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

1. ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu,
Rewa Surf Centrum.
2. TERMIN
12-14.05.2017r. Informacja pojawi się również na www.psw.org.pl .
3. MIEJSCE:
MOKSiR Puck
aleja Lipowa 1
84-100 Puck
4. PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
– Ważną licencję zawodnika PZŻ,
– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
– Aktualne badania lekarskie wydane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarzy posiadających certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo – lekarskiego;
– Podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia lub oświadczenie przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich.
5. KONKURENCJE
Formuła Windsurfing, Slalom.
Eliminacje uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.
6. KATEGORIE
Seniorzy/Open
Juniorzy – do 19 lat,
Juniorki – do 19 lat,
Masters – powyżej 35 lat,
Grand Masters – powyżej 45 lat,
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.
7. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi ISAF 2009/2012 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi. Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.
8. BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
9. OPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie ma znanych im przeciwwskazań́ medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczają, iż̇ ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach.
Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą.
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.
10. RAMOWY TERMINARZ REGAT
Dzień Pierwszy:
09:00 – 10:00 – Rejestracja i odprawa zawodników
10:00 – Otwarcie regat
11:00 Pierwszy możliwy start
Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień drugi:
09:00 – Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień trzeci:
09:00 – Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego z zastrzeżeniem że:
– jeżeli regaty są rozegrane – ostatni wyścig do godziny 15:00
– jeżeli regat nie rozegrano – ostatni wyścig do godziny 18:00
Zakończenie Pucharu Pucka odbędzie się 15.08.2017 po zakończeniu III Eliminacji.
11. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.
12. REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.
13. WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
80 zł (juniorzy)
150zł (pozostali)
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.
14. NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy zostaną rozdane po III eliminacji Pucharu Pucka 15.08.2017r.
15. INFORMACJE DODATKOWE
Jest to I eliminacja Pucharu Pucka. II Eliminacja Pucharu Pucka przewidziana jest na 7-8.07.2017. III eliminacja finałowa Pucharu Pucka odbędzie się w dniach 12-15.08.2017. Do Pucharu Pucka liczą się wszystkie wyniki poszczególnych eliminacji na zasadzie miejsce w regatach eliminacyjnych odpowiada ilości zdobytych przez zawodnika punktów w Pucharze Pucka.
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych.
Startujący w regatach muszą posiadać́ licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować́ się̨ z PZŻ telefon: (022) 541 63 44 email: licencje@pya.org.pl adres: ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa.
Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2017.

Międzynarodowe zmagania w Sopocie

W nadchodzącym sezonie 2017 Sopocki Klub Żeglarski ERGO Hestia Sopot po raz kolejny będzie gospodarzem imprezy rangi europejskiej. W dniach 11-15 czerwca w Sopocie odbędą się regaty ERGO Hestia Formula Windsurfing European Championships, zaliczane do cyklu mistrzostw Europy.

Jednak zanim sopocki akwen zapełni się zawodnikami w klasie Formuła Windsurfing w dniach 9-11 czerwca rozegrane zostaną regaty Pucharu Prezydenta Sopotu. Zawody te na stałe wpisane są w kalendarz imprez w Sopocie i uznawane są za najstarsze w Polsce windsurfingowe regaty morskie. W tym roku, oprócz tradycyjnie mocnej obsady desek klas Techno293, RS:X, Raceboard, Formuły Windsurfing, zmierzą się zawodnicy w klasach Kitefoil Open i Kite TTR. Kite TTR, który w Sopocie zobaczymy po raz pierwszy, został w ubiegłym roku wybrany jako klasa na Youth Olympic Games – młodzieżowe igrzyska olimpijskie. W sopockich regatach, mimo napiętego kalendarza imprez zagranicznych, wystartują również zawodnicy polskiej kadry narodowej RS:X. Strona Pucharu Prezydenta Sopotu

Puchar Prezydenta Sopotu będzie dla zawodników Formuły Windsurfing ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającymi się już następnego dnia wyścigami cyklu mistrzostw Europy – ERGO Hestia Formula Windsurfing European Championships. Druga impreza cyklu rozegrana zostanie w sierpniu w Liepaji (Lipawie) na Łotwie. Najlepsi żeglarze całego cyklu zostaną mistrzami Europy. Strona regat

– Cieszymy się, że do Polski znów trafiają wysokiej rangi zawody klasy Formuła Windsurfing. Tym bardziej, że nasi reprezentanci od lat z powodzeniem w niej rywalizują. Od kilkunastu lat tacy zawodnicy jak Dorota Staszewska, Marta Hlavaty, Agnieszka Pietrasik, Wojtek Brzozowski i na stałe mieszkający w Polsce reprezentant Australii Steve Allen, regularnie stawali na najwyższym podium mistrzostw świata a w tym roku tytułu Mistrza Europy bronić będzie Michał Polanowski – mówi Piotr Oleksiak, organizator regat z ramienia SKŻ ERGO Hestia Sopot. – Liczymy, że i w tym roku będziemy się cieszyć z sukcesów naszych zawodników.

Na obydwie imprezy warto zarejestrować się już dziś, gdyż od 1 maja zawodnicy FWC muszą się liczyć z wyższym o 30Euro wpisowym na mistrzostwa.

Organizatorem obu imprez jest Sopocki Klub Żeglarski ERGO Hestia Sopot, a partnerami są miasto Sopot, ERGO Hestia oraz Pomorski Związek Żeglarski.

Zawiadomienie o Lodowym Pucharze Giżycka w Icesurfingu

GIŻYCKI FESTIWAL ŻEGLARSTWA LODOWEGO
Lodowy Puchar Giżycka 14-15.01.2017

ORGANIZATOR
MBSW/UKŻR Giżycko/ Ekomarina Giżycko.
Akwen: J. Niegocin.
Port regat; Ekomarina 11-500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14

PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2017-2020 i przepisami PSW, Windsurfingu Lodowego.

WARUNKI uczestnictwa, zgłoszenia, wpisowe
– dowód wpłaty wpisowego;
– aktualne badania lekarskie;
– licencje sportową zawodnika PZŻ;
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1 500 000 EUR:
– certyfikat nadania numeru klasowego, dopuszcza się oznakowanie numerem klasowym na kamizelkach odblaskowych;
– licencję PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
3.1. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
3.2. Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: Windsurfing Lodowy.
3.3. Zgłoszenia do regat na załączonych formularzach (na dole) należy przesłać do mbsw@gizycko.info.pl
3.4. Zgłoszenia ostateczne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w dniu 14.01.2017 w godz. 09.00-11.00 i Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie, podlegają wpłacie wpisowego podwyższonej o 50%.
3.5. Wpisowe do regat wynosi: 60 zł.

PROGRAM REGAT
14.01.2017 sobota
09.00-10.45 Zgłoszenia
11.00 Otwarcie regat
12.00-16.00 Wyścigi

15.01.2017 niedziela
10.30 Start do kolejnego wyścigu
15.30 Zakończenie regat

Planuje się rozegranie 9 wyścigów.
W ostatnim dniu regat sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13:30.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI, pomiary, trasy, format
Instrukcja żeglugi oraz Dodatek PSW będą dostępne po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.
Pomiary będą polegały na sprawdzeniu i zapisaniu rozmiaru żagli i sprawdzeniu oznakowania żagli zgodnie z przepisami ISAF.
Wyścigi rozgrywane będą na trasie pod wiatr i z wiatrem.

SYSTEM KAR
Zgodnie z przepisami PSW, Windsurfingu Lodowego.

PUNKTACJA
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
W przypadku rozegrania mniej niż 5 wyścigów, wszystkie wyniki w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.
W przypadku rozegrania 5 wyścigów, jeden najgorszy rezultat będzie odrzucony przy rozegraniu 9 wyścigów, dwa najgorsze rezultaty zostaną odrzucone.

PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

NAGRODY- puchary, dyplomy.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego ślizg, wynikającą z udziału w regatach.

OSOBY DO KONTAKTU
– Wojciech Caban – 665 911 309
– Dariusz Klimaszewski – 509 805 635
ZGŁOSZENIA – mbsw@gizycko.info.pl

Formularz zgłoszenia do regat

Zawiadomienie o regatach (PDF)

Relacja z Finału Pucharu Polski

Od kilku lat w naszych głowach rysowały się plany wspólnych regat. RS:X, Raceboard, Formula, Slalom i jeszcze do tego młodzież na Bicach razem na starcie. Marzenia nie miały jednak przełożenia na rzeczywistość. Choć początkowo nawet sam prezes – Witold Dudziński nie myślał, że finałowe zawody spotkają się z tak dużym zainteresowaniem to jednak się udało! Wszystkie klasy zostały obstawione pomimo zaledwie kilku kresek na termometrze. Tym samym linia startu rozgrzana była do czerwoności. W sobotę sygnały szły jeden za drugim przez kilka godzin. Nie wszyscy wytrzymali ekstremalne warunki bo trzeba przyznać, że łatwo nie było. Wiatr dowiewał do trzydziestu węzłów co sprawiło problem nawet najlepszym windsurferom w kraju.

Maciek Rutkowski tak to skomentował po zawodach:

To były jedne z najcięższych zawodów w jakich startowałem. Na termometrze sześć stopni, temperatura odczuwalna w okolicach zera i kupa trawy w wodzie sprawiły, że była to bardziej walka ze sobą niż z przeciwnikami!

Maćkowi udało się wygrać Slalom. Co z resztą nie dziwi bo w tym roku zwyciężał tam gdzie się tylko pojawił. Miejmy nadzieję, że wkrótce zaczną mu deptać po piętach pozostali nasi reprezentanci z PWA.

14612556_1498116546868800_3814438628565026198_o

fot. Piotr Stoppa

Nie inaczej było w klasie Raceboard. Najlepszym okazał się najlepszy. Max Wójcik potwierdził swą znakomitą formę na pięć tygodni przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata.

14641972_1126291440793285_4290338506787731523_n

fot. Przemysław Dolny (Bythesea)

W swoim komentarzu wyraził zadowolenie z faktu, że tak duża liczba deskarzy nie przestraszyła się październikowej pogody i podjęła walkę z resztą.Oto jego relacja:

Puck to mój ostatni przystanek i sprawdzian przed Mistrzostwami Świata w Australii. Spodziewałem się mocnej obstawy i się nie zawiodłem. Pięć stopni na termometrze i ponad dwadzieścia węzłów na wiatromierzu pozwoliły oddzielić ziarno od plew. Tu szacun dla wszystkich tych, którzy mimo to sklarowali się, ubrali w pianki i wypłynęli by po chwili odmrozić sobie palce. Szczególnie gratuluję Marlenie i rudej Grażynie. Ja do Australii lecę z przeświadczeniem, że po chrzcie puckim, nie ma… we wsi. Jestem gotowy na wszystko!

Cóż dołączamy się do gratulacji i życzymy powodzenia!

14681956_1498115303535591_1382733303581110250_o

fot. Piotr Stoppa

W klasie RS:X choć uczestników było mniej to poziom jak na olimpijską klasę przystało był wysoki. Wystartowali młodsi kadrowicze.

Najlepiej w tym gronie poradził sobie Piotr Szmit. Tak opisał puckie regaty:

Mimo bardzo niskiej temperatury i dużej ilości trawy na trasie, pływało mi się bardzo przyjemnie. Głównie za sprawą silnego wiatru. W sumie udało mi się zwyciężyć w mojej kategorii, a oprócz tego wystartowałem w kilku wyścigach z bardziej doświadczonymi zawodnikami z klasy raceboard. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony meldując się w owych wyścigach na czołowych miejscach. Regaty uważam za bardzo fajne pomimo zimna, które dawało się we znaki. W tym sezonie mam przed sobą jeszcze trochę pływania i startów. Najważniejszy z nich to Mistrzostwa Świata RSX na Cyprze, które odbędą się już za miesiąc.

14715600_1498118443535277_5251672880610663324_o

fot. Piotr Stoppa

W niedzielę do walki o ostatnie trofeum tego roku stanęli zawodnicy Formuły. Niespodziewanie remis punktowy z Jakubem Janikiem wygrał Tomasz Miękus, który został zwycięzcą regat i zaliczył spory awans w krajowym rankingu na koniec sezonu.

14666065_1126293227459773_8589249764934361574_n

fot. Przemysław Dolny (Bythesea)

Wśród najmłodszych ale nie mniej dzielnych triumfowała Julia Dawidowicz. Na kolejnym miejscu ex aequo Iga Stępczyńska, Wiktoria Giec oraz Maciek Pietrzak.

14713061_1498112673535854_7445364871766985626_o

fot. Piotr Stoppa

 

Poniżej do pobrania wyniki regat:

Klasa Formuła

Klasa Slalom

Klasa Raceboard

Klasa RS:X

Klasa Techno 293

.