Wyniki ABC Surf Cup

Formula

Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 Score
1 FW GMaster POL 381 Paweł Dittrich 1970 WSV Werder (3.0) 1.0 2.0 1.0 4.0
2 FW GMaster POL 507 Witold Dudziński 1970 PSW (5.0) 4.0 1.0 2.0 7.0
3 FW POL 9 Jan Klimaszyk 1995 ŻLKS 1.0 3.0 (4.0) 4.0 8.0
4 FW GMaster POL 30 Piotr Łunkiewicz 1970 PKM LOK Poznań 4.0 (5.0) 3.0 3.0 10.0
5 FW Master POL 179 Sławomir Buchholz 1973 KŻ Ogniwo Wągrowiec 2.0 2.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 16.0
6 FW GMaster POL 14 Tomasz Słomski 1972 MOS 2 W-wa Globitel.pl (6.0) 6.0 6.0 5.0 17.0
7 FW GMaster POL 508 Jacek Wróż 1970 PSW (7.0) 7.0 5.0 6.0 18.0
8 FW U17 POL 144 Kajetan Machura 2002 SKŻ (8.0) 8.0 7.0 8.0 23.0
9 FW Master POL 117 Paweł Prokopiak 1980 PSW (9.0) 9.0 8.0 7.0 24.0
10 FW POL 88 Maciek Szulczewski 1988 PSW (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 36.0
10 FW Master POL 177 Rafał Radecki 1973 PSW (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 36.0

 

Slalom

Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 Score
1 FW_SLALOM GMaster POL 381 Paweł Dittrich 1970 WSV Werder 1.0 3.0 4.0
2 FW_SLALOM POL 9 Jan Klimaszyk 1995 ŻLKS Poznań 2.0 2.0 4.0
3 FW_SLALOM GBR 58 Kacper Woźniak 1996 UKWA 5.0 1.0 6.0
4 FW_SLALOM POL 56 Adam Morawski 1996 MOS 2 W-wa 3.0 6.0 9.0
5 FW_SLALOM Master POL 117 Paweł Prokopiak 1980 PSW 7.0 4.0 11.0
6 FW_SLALOM Master POL 110 Maciej Wysocki 1976 Hals Hodzież 6.0 5.0 11.0
7 FW_SLALOM Master POL 179 Sławomir Buchholz 1973 KŻ Ogniwo Wągrowiec 4.0 8.0 12.0
8 FW_SLALOM GMaster POL 508 Jacek Wróż 1970 PSW 8.0 7.0 15.0
9 FW_SLALOM GMaster POL 14 Tomasz Słomski 1972 MOS 2 W-wa Globitel.pl 9.0 9.0 18.0
10 FW_SLALOM GMaster POL 129 Piotr Przybysz 1971 PSW 10.0 11.0 21.0
11 FW_SLALOM U17 POL 144 Kajetan Machura 2002 SKŻ 12.0 10.0 22.0
12 FW_SLALOM Master POL 177 Rafał Radecki 1973 PSW 11.0 13.0 24.0
13 FW_SLALOM U17 POL 44 Konrad Machura 2005 SKŻ”Ergo Hestia”Sopot 13.0 12.0 25.0
14 FW_SLALOM POL 88 Maciek Szulczewski 1988 PSW 15.0 DNC 14.0 29.0

 

Open Foil Racing

Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
1 OFR GMaster POL 381 Paweł Dittrich 1970 WSV Werder 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 5.0
2 OFR GMaster POL 508 Jacek Wróż 1970 PSW 2.0 2.0 2.0 4.0 (6.0) 5.0 15.0
3 OFR Master POL 179 Sławomir Buchholz 1973 KŻ Ogniwo Wągrowiec 4.0 3.0 3.0 (5.0) 4.0 4.0 18.0
4 OFR Master POL 126 Przemysław Miarczyński 1979 SKŻ”Ergo Hestia”Sopot (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 2.0 2.0 1.0 25.0
5 OFR GMaster RUS 10 Siergiej Pavlenko 1960 Kaliningrad (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 3.0 3.0 3.0 29.0
6 OFR U20 POL 66 Adam Żarnowski 2001 SKŻ”Ergo Hestia”Sopot 3.0 4.0 4.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 31.0
7 OFR GMaster POL 14 Tomasz Słomski 1972 MOS 2 W-wa Globitel.pl (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 6.0 5.0 10.0 DNC 41.0
8 OFR POL 56 Adam Morawski 1996 MOS 2 W-wa (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 50.0
8 OFR GMaster POL 507 Witold Dudziński 1970 PSW (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 50.0

 

Raceboard

Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1st RCB Master POL 128 Maciej Wójcik 1979 SKŻ”Ergo Hestia”Sopot 1.0 (2.0) (2.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
2nd RCB Master POL 101 Maciej Sinczak 1976 PSW (2.0) 1.0 1.0 1.0 (2.0) 2.0 2.0 2.0 9.0
3rd RCB Master POL 113 Joanna Scherer 1976 PSW 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 (4.0) (4.0) 4.0 19.0
4th RCB GMaster POL 92 Ireneusz Kutyła 1971 „BAZA”MRĄGOWO (6.0 DNC) (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 4.0 3.0 3.0 3.0 25.0
5th RCB Master POL 178 Bartłomiej Zarzecki 1978 PSW 4.0 4.0 4.0 4.0 (5.0) (5.0) 5.0 5.0 26.0

 

Zawiadomienie o Rewa Surf Cup

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Pucharu Polski

Rewa Surf Cup
w klasach Formuła Windsurfing, Slalom, Open Foil Racing
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

TERMIN
31.05-03.06.2018 r.

MIEJSCE:
Szkółka Rewa Surf Centrum
ul. Rybacka 5A
81-198 Rewa,

PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
– Ważną licencję zawodnika PZŻ,
– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
– zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika

KONKURENCJE (KATEGORIE)
Formuła Windsurfing (Open; Junior; Master; Grand Master; Veteran)
Slalom (Open, Junior; Master; Grand Master)
Open Foil Racing (Open Mężczyzn; Open Kobiet; Junior; Master; Grand Master; Veteran)
Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób ( za wyjątkiem kategorii Veteran – 3 zawodników)
W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową lub z kategorią mężczyzn w przypadku kategorii kobiet.

ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi World Sailing edycji 2017 – 2020 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW,
Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi.
Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.

BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
Zawodnicy klasy Open Foil Racing muszą startować w kaskach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydane przez lekarza orzecznika.
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

RAMOWY TERMINARZ REGAT
Dzień Pierwszy (czwartek):
09:00 – 10:00
Rejestracja zawodników
10:00 Odprawa zawodników
10:30 Otwarcie regat
11:00 Pierwszy możliwy start (klas FWC, RCB, OFR, Slalom)
Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Drugi, Trzeci (piątek, sobota):
09:00 Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Czwarty (niedziela):
09:00 Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Zakończenie regat – Zgodnie z komunikatem sędziego
ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
100 zł (Junior)
170 zł Senior
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.

INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika PZŻ i ubezpieczenie OC o wartości 1,5 M eur. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2018.

Zawiadomienie o ABC Surf Cup w Kuźnicy

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Pucharu Polski

ABC Surf Cup
w klasach Formuła Windsurfing, Slalom, Raceboard, Open Foil Racing
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

TERMIN
26-28.05.2018 r.

MIEJSCE:
Szkółka ABC Surf,
ul. gen. J. Hallera,
84-130 Kuźnica.

PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
– Ważną licencję zawodnika PZŻ,
– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
– zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika

KONKURENCJE (KATEGORIE)
Formuła Windsurfing (Open; Junior; Master; Grand Master; Veteran)
Slalom (Junior; Master; Grand Master)
Raceboard (Open Mężczyzn; Open Kobiet; Master; Grand Master; Veteran)
Open Foil Racing (Open Mężczyzn; Open Kobiet; Junior; Master; Grand Master; Veteran)
Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób ( za wyjątkiem kategorii Veteran – 3 zawodników)
W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową lub z kategorią mężczyzn w przypadku kategorii kobiet.

ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi World Sailing edycji 2017 – 2020 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW,
Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi.
Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.

BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
Zawodnicy klasy Open Foil Racing muszą startować w kaskach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydane przez lekarza orzecznika.
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

RAMOWY TERMINARZ REGAT
Dzień Pierwszy (sobota)
09:00 – 10:00
Rejestracja zawodników
10:00 Odprawa zawodników
10:30 Otwarcie regat
11:00 Pierwszy możliwy start (klas FWC, RCB, OFR, Slalom)
Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Drugi: (niedziela)
09:00 Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Trzeci: (poniedziałek)
09:00 Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Zakończenie regat – Zgodnie z komunikatem sędziego
ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
100 zł (Junior)
170 zł Senior
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.

INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika PZŻ i ubezpieczenie OC o wartości 1,5 M eur. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2018

Wyniki I Pucharu Pucka 2018

Formula

Rank Class Numer Zawodnik R1 R2 R3 Punkty
1 MASTER 25 Hubert Mokrzycki 1.0 1.0 1.0 3.0
2 G.MASTER 507 Witold Dudzinski 2.0 3.0 2.0 7.0
3 G.MASTER 381 Pawel Dittrich 3.0 2.0 3.0 8.0
4 MASTER 26 Andrzej Swiety 4.0 4.0 5.0 13.0
5 G.MASTER 14 Tomasz Slomski 5.0 6.0 4.0 15.0
6 G.MASTER 179 Slawomir Buchholz 6.0 5.0 7.0 18.0
7 G.MASTER 508 Jacek Wroz 8.0 7.0 6.0 21.0
8 MASTER 177 Rafal Radecki 7.0 8.0 8.0 23.0
9 G.MASTER 661 Michal Kalepka 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 33.0
9 G.MASTER 333 Grzegorz Wijas 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 33.0

 

Raceboard

Rank Class SailNo Zawodnik R1 R2 R3 R4
1 MASTER 76 Maciej Sinczak (1.0) 1.0 1.0 1.0
2 G.MASTER 92 Irek Kutyla (2.0) 2.0 2.0 2.0
3 G.MASTER 299 Dariusz Stanislawski (5.0) 4.0 4.0 3.0
4 G.MASTER 271 Michal Srzednicki 4.0 3.0 3.0 (7.0 DNC)
5 MASTER 113 Joanna Scherer 3.0 5.0 (6.0) 4.0
6 MASTER 178 Bartlomiej Zarzecki (6.0) 6.0 5.0 5.0

Zawiadomienie o I edycji Pucharu Pucka

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Pucharu Polski

 

Puchar Pucka – I-sza edycja
w klasach Formuła Windsurfing, Slalom, Raceboard, Open Foil Racing

Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

TERMIN

Regaty o Puchar Pucka składają się z dwóch eliminacji:
11-13.05.2018
15-17.06.2018

Zakończenie regat będzie miało miejsce po drugiej eliminacji

 

MIEJSCE:

Przystań Jachtowa MOKSIR Puck

Aleja Lipowa 1,
84-100 Puck

 

PRAWO UDZIAŁU W REGATACH

Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:

– Ważną licencję zawodnika PZŻ,

– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,

– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;

– zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika ( zawodnicy niepełnoletni )

 

KONKURENCJE (KATEGORIE)

Formuła Windsurfing (Open; Junior; Master; Grand Master; Veteran)

Slalom (Junior; Master; Grand Master)

Raceboard (Open Mężczyzn; Open Kobiet; Master; Grand Master; Veteran)

Open Foil Racing (Open Mężczyzn; Open Kobiet; Junior; Master; Grand Master; Veteran)

Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.

Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób ( za wyjątkiem kategorii Veteran – 3 zawodników)
W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową lub z kategorią mężczyzn w przypadku kategorii kobiet.

 

ZASADY ROZGRYWANIA REGAT

Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi World Sailing edycji 2017 – 2021 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW,
Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.

Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi.
Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.
BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
Zawodnicy klasy Open Foil Racing muszą startować w kaskach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Zawodnicy pełnoletni powinni posiadać zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydane przez lekarza orzecznika, w przypadku jego braku warunkowo składają oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w regatach ).

PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

 

RAMOWY TERMINARZ REGAT

Dzień Pierwszy (piątek):
09:00 – 10:00
Rejestracja zawodników
10:00 Odprawa zawodników

10:30 Otwarcie regat

11:00 Pierwszy możliwy start (klas FWC, RCB, OFR, Slalom)

Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

 

Dzień Drugi (sobota):
09:00 Odprawa zawodników

Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

 

Dzień Trzeci (niedziela):
09:00 Odprawa zawodników

Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Zakończenie regat – Zgodnie z komunikatem sędziego

ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

 

REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

 

WPISOWE

Opłaty wpisowego w wysokości:

100 zł (Junior)

170 zł Senior

można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

 

NAGRODY

Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika PZŻ i ubezpieczenie OC o wartości 1,5 M eur. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2018

Zwyczajne zebranie PSW – 21.03.18

Zwyczajne zebranie Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu odbędzie się w środę 21. marca 2018 r. o godz 12.00 w warszawskiej siedzibie Yacht Klubu Polski przy Wale Miedzeszyńskim 377.

Plan zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności
2. Sprawozdanie sekcji PSW
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok
4. Realizacja planów w 2018 roku
5. Wolne wnioski

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków do aktywnego uczestnictwa w zebraniu i dyskusji.