Kursy instruktorskie

Informacja dla licencjonowanych szkół windsurfingu Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, ubiegających się o prowadzenie kursów instruktorskich PSW:
– organizatorem kursu instruktora windsurfingu PSW, może być szkoła windsurfingu posiadająca licencję PSW i zgodę Komisji Szkolenia PSW,
– program kursu musi spełniać wymogi KS PSW,
– kadra szkoleniowa jest wyznaczana przez Komisję Szkolenia w porozumieniu z organizatorem,
– Kurs instruktorski odbędzie się przy min. 6 uczestnikach – w przeciwnym wypadku kurs zostanie odwołany,
– komisję egzaminacyjną na kursie instruktorskim stanowią instruktorzy wykładowcy, asystenci wykładowców i członkowie komisji szkolenia,
– Komisja Szkolenia pobiera opłatę w wysokości 200PLN, od każdego kursanta ubiegającego się o uprawnienia instruktora windsurfingu,

Terminu Kursów Instruktorskich 2018: IS II/III PSW
28.04-03.05 EASY Chałupy
26.05-02.06 N1 Surf karolinów
04.06-09.06 LSURSF – Nieporęt
04.06-11.06 Wavecamp Karpathos
16.06-23.06 Szkoła Zdrowia Jastarnia
20.06-24.06 Unifikacja instruktorska Szczecin
24.06.2018- 30.06.2018r BeeAvtive Jastarnia

25.08 01.09 Szkoła Zdrowia – Jastarnia
1.09 MPI
02.09 Easy Surf – Chałupy
Uprawnienia instruktora sportu PSW
Uprawnienia instruktora rekreacji PSW ze specjalnością windsurfing otwierają Wam drzwi do rozpoczęcia kariery instruktora windsurfingu.

Uprawnienia, które uzyskacie pozwalają Wam na:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych na wszystkich poziomach zaawansowania
 • prowadzenie zajęć grupowych na wszystkich poziomach zaawansowania
 • możliwość startów w MPI
 • prawo uczestnictwa w kursie na instruktora sportu PSW

Wymagania

 • wiek – 18 lat (ukończone do dnia rozpoczęcia kursu)
 • III klasa PSW – do zdobycia na miejscu po zaprezentowaniu wymaganych umiejętności windsurfingowych czyli:
  – umiejętności swobodnego żeglowania w ślizgu w warunkach powyżej 4 Beauforta wraz z umiejętnością wykonywania szybkiego zwrotu na wiatr i płynnego zwrotu z wiatrem
  – umiejętność wykonywania startu z wody oraz prostego skoku
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (wystarczy od rodzinnego)
 • zdjęcie legitymacyjne – elektroniczne (podpisane)
 • dowód zapłaty
 • posiadanie sprzętu ślizgowego

Uczestnik kursu powinien posiadać własny sprzęt ślizgowy. Organizator zapewnia nieodpłatnie uczestnikom kursu na zajęcia, deski wypornościowe – mieczowe. Niezależnie od miejsca zakwaterowania, uczestnicy kursu muszą być w pełni dyspozycyjni do wszystkich zajęć przewidzianych programem kursu.