Wyniki II MPI 2009

Panowie:
1 Jakub Sałek
2 Adam Kaczmarek
3 Piotr Cichocki
4 Mariusz Klęczar
5 Piotr Klimczak

Panie:

1.Agnieszka Mikuła
2 Agnieszka Stopa
3 Kasia Leonowicz
4 Paulina Żółtowska
5 Ewa Juśkiewicz