Zawiadomienie o regatach

Mistrzostwa Polski PSW w klasach Techno 5,8 i 4,0
Stare Sady, SUNPORT, 25-27.08.2017 r.

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
• Regaty rozegrane zostaną w dniach 25-27.08.2017 r.
• Miejscem regat jest jezioro Tałty w pobliżu Starych Sadów.
• Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 25.08.2017 r. o godz. 13.00.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu i SUNPORT Stare Sady.

3. BIURO REGAT
Biuro Regat mieścić się będzie na terenie portu SUNPORT w Starych Sadach

4. PRZEPISY
• Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WC 2017-2020.
Klasy startujące:
-BicTechno 4,0
-Klasa otwarta 4,0 (dowolna deska i żagiel 4,0)
-BicTechno 5,8 (dowolny pędnik nie większy jak 5,8)

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
5.1 Zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres: k.nabialek@sunport.pl – w terminie do 20.08. 2017 r. Zgłoszenie nadesłane po upływie powyższego terminu będą podlegały opłacie podwyższonej o 10 zł,
5.2 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 25.08.2017 r. w godz. od 10.00 do 11.30.
5.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
• dowód wpłaty wpisowego do regat;
• aktualne badanie lekarza sportowego;
• licencja sportowa
• ubezpieczenie OC;
• licencja PZŻ na reklamę indywidualną

6. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
• W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WC.
• Opłata wpisowa do regat dla zawodników:
– klasa TEC 4.0; 5,8; – 60 zł.

7. PROGRAM REGAT

piątek 25.08.2017 10.00 – 11.30
12.00              13.00
rejestracja zgłoszeń                             otwarcie regat
gotowość startowa
sobota 26.08.2017 10:30–18:00 wyścigi
niedziela 27.08.2017 11:00-14:00              16:00 wyścigi                            zakończenie regat

7.1 Planowane jest rozegranie 11 wyścigów
7.2 W dniu 27.08.2017 r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 13.30

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Będzie przedstawiona i rozdana w dniu 25.08.17 r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

9. POMIARY KONTROLNE
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.

10. PUNKTACJA
Przewiduje się rozegranie 11 wyścigów. Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne.

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. NAGRODY.
Miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają medale, zawodnicy 1 – 3 otrzymują nagrody rzeczowe.

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

15. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania :

w Wagabundzie w Mikołajkach
180 PLN za domek 3 osobowy
240 PLN za domek 4 osobowy

Wyżywienia :
W SunPorcie, śniadania i obiadokolację – 55 PLN / osoba

Dane do kontaktu w sprawie noclegu :
WAGABUNDA
11-730 Mikołajki
ul. Leśna 2
tel.502 502 504

na hasło – regaty PSW

http://www.wagabunda-mikolajki.pl/galeria
Wojciech Caban, 665 911 309, wojtek.caban@wp.pl
Katarzyna Nabiałek, 784 509 576, k.nabialek@sunport.pl