powrót do Zawiadomienia o regatach

Regaty o IV Puchar Puckiego Klubu Żeglarskiego NA FALI 2020

Oraz Puchar Małych Żagli

w klasach Bic Techno 293 4.0; 5.8; 6.8; 7.8

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
  • Regaty klasach TECHNO rozegrane zostaną w dniach 24-25.07.2020 r.
  Miejscem regat jest Zatoka Pucka, baza Puckiego Klubu Żeglarskiego NA FALI, Al. Lipowa 3 A, 84-100 Puck
  • Start do pierwszego wyścigu regat TECHNO w dniu 24.2020 r. o godz. 1200.
 2. ORGANIZATOR
  Organizatorem regat jest Pucki Klub Żeglarski NA FALI

2.1 PARTNERZY
• Urząd Miasta Puck
• Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu
• Pomorska Federacja Sportu
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pucku

 1. BIURO REGAT
  Biuro Regat mieścić się będzie na terenie Ośrodka Wypoczynkow-Sportowego NA FALI , Al. Lipowa 3 A
 2. PRZEPISY
  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.
 3. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1 Zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres regatynafali@polwysep.com.pl w terminie do 21 Lipca 2020 r. Zgłoszenie nadesłane po upływie powyższego terminu będą podlegały opłacie podwyższonej o 1/2 wartości wpisowego

5.2 Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać
• klasę jachtu (z rozmiarem żagla)
• numer na żaglu
• imię i nazwisko
• data urodzenia
• licencji
• ubezpieczenia
• data ważności badań lekarskich
Nieprawidłowo nadesłane zgłoszenia będą traktowane jako ich brak i podlegać będą podwyższonej opłacie tak jak w przypadku zgłoszenia po ustalonym terminie.

5.3 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w pierwszym dniu regat w godz.
od 9.00 do 10.00.

5.4 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
• dowód wpłaty wpisowego do regat;
• aktualne badanie lekarza sportowego;
• licencja sportowa;
• ubezpieczenie OC;
• certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłoszonej deski windsurfingowej z ustalonym numerem klasowym;
• licencja PZŻ na reklamę indywidualną

 1. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
  • W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
  • Opłata wpisowa do regat dla zawodników:
  – klasa Bic Techno 293 – 100 zł
 2. PROGRAM REGAT w klasie TECHNO
  Piątek 24.07.2020 r.
  • 900 – 1000 zgłoszenia do regat
  • 1100 otwarcie regat
  • 1200 start pierwszego wyścigu
  • 1600 poczęstunek dla uczestników
  Sobota 25.07.2020 r.
  • 1100 wyścigi
  • 1600 zakończenie regat

7.2 Planowane jest rozegranie 6-8 wyścigów w klasie TEC

7.2 W dniu 25.07.2020 r. sygnał ostrzeżenia ostatniego wyścigu nie może być podany później niż o godzinie 14.

 1. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
  Będzie przedstawiona i rozdana w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.
 2. POMIARY KONTROLNE
  Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.
 3. PUNKTACJA
  Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne.
  • przy rozegraniu 4 do 8 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony
 4. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
  Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
 5. PRAWA DO WIZERUNKU
  Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
 6. NAGRODY.
  Nagradzane są pierwsze trzy miejsca w każdej z klas.
 7. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 8. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
  Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodku NA FALI wszystkie szczegóły na stronie www.okonska.pl

Regaty dofinansowane są przez Pomorską Federację Sportu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Prezes Puckiego Klubu Żeglarskiego NA FALI
Marzena Okońska 602620782
okonska@gd.plKontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe