powrót do Zawiadomienia o regatach

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Kamienica CUP 2021
Organizator:
Wioska Surfera, Stowarzyszenie ON THE WAVE

Termin: 01-02.05.2021

Miejsce, baza: Regaty zostaną rozegrane na akwenie Jeziora Kaliszańskiego
Wioska Surfera (baza) – Kamienica 6, 62-100 Wągrowiec.

Konkurencje:
Raceboard Amator, Raceboard Zawodnik, Windsurfing foil Zawodnik

Kategorie:
Do lat 19 – kategoria młodzieżowa
Od lat 20 – kategoria dorosłych

W zawodach mogą brać wszyscy chętni, posiadający sprzęt, umiejętności swobodnego
sterowania deską z żaglem, zawodnicy z ważną licencją oraz dokonujący odpowiedniego zgłoszenia do regat.
Zawodnicy powinni posiadać następujące dokumenty i startują na własną odpowiedzialność.

Dla zawodników:
dowód wpłaty wpisowego do regat
aktualne badania lekarza sportowego
licencja sportowa
ubezpieczenie OC
certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłoszonej deski windsurfingowej z ustalonym numerem klasowym
licencja PZŻ na reklamę indywidualną

Dla amatorów:
dowód opłaty wpisowego do regat
ubezpieczenie OC (zalecane jest posiadanie trzydniowego ubezpieczenia dla sportowców PZU – kod 57)

Zasady rozgrywania regat.
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, aktualnymi przepisanymi regatowymi ISAF, wytycznymi Organizatora ( Zawiadomienie oraz Instrukcja Żeglugi) oraz przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szczegółowe zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji żeglugi, która będzie udostępniona zawodnikom na oficjalnej Tablicy Informacyjnej Regat 01.05.2021 od godz. 9.30.

Odpowiedzialność.
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą. Organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

Ramowy terminarz regat.

ZAPISY WYŁĄCZNI ON-LINE na lukasz@extremeplanet.pl

Dzień Pierwszy (sobota) – 1.05.2021
9:30-10:30 – finalna weryfikacja zgłoszonych zawodników w bazie
(uwaga ! podwyższona wpłata w dniu zgłoszenia o 50%)
11:00 – odprawa wszystkich uczestników regat przy tablicy na terenie bazy
12:00 – starty do pierwszych wyścigów

Przewiduje rozegranie wyścigów wg planu:

Dzień Drugi (niedziela) – 02.05.2021
9:30 – 10:00 – odprawa wszystkich uczestników regat przy tablicy na terenie bazy
11:00 – starty do kolejnych wyścigów
Przewiduje rozegranie wyścigów wg planu:
2 wyścigi Raceboard (w zależności od warunków)
2,3 wyścigi Foil (w zależności od warunków)

Zakończenie 16.30

Wyjazd uczestników do domu.

Nagrody.
W poszczególnych konkurencjach wręczone zostaną puchary, medale i dyplomy oraz drobne upominki (T-shirt). Dlatego m.in., tak ważne są zapisy on-line z podaniem rozmiaru.

  1. Zakwaterowanie i wyżywienie.
    35 zł/os – nocleg (zakwaterowanie w pojedynkę), możliwa rezerwacja domku
    20 zł/os – śniadanie (bufet)

WPISOWE
Jedna konkurencja – 100 zł
Dwie konkurencje – 150 zł
Wpisowe należy wpłacać na konto : 57 1090 1854 0000 0001 0516 1757
do dnia 26.04.2021
W cenie wpisowego obiadokolacja, ciasto, kawa, herbata.

Informacje dodatkowe.
Zawodnicy amatorzy zobowiązani są do umieszczenia przynajmniej na jednej stronie żagla czytelnego numeru, po uzgodnieniu z sędzią głównym zawodów ( znaczki własne typu X, XX itp. nie będą respektowane ), zawodnicy zgodnie z przepisami klasowymi.

INFORMACJE I ZAPISY:
Łukasz Polasik lukasz@extremeplanet.pl (501-450-424)Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe