powrót do Ogłoszenia PSW

W dniu 20 listopada 2021 roku w siedzibie Sopockiego Klubu Żeglarskiego w Sopocie odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu. Po przyjęciu przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020 wysłuchano sprawozdania Komisji Rewizyjnej, a także Sądu Koleżeńskiego za rok 2020.

Ważnym momentem Zgromadzenia były wybory na Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, gdzie w głosowaniu tajnym dokonano jednogłośnego wyboru Witolda DUDZIŃSKIEGO. Pozostałymi Członkami Zarządu zostali: Michał KOCZOROWSKI – Wiceprezes – Skarbnik, Paweł KOWALSKI – Wiceprezes, Witold NERLING – Wiceprezes, Piotr OLEKSIAK – Sekretarz Generalny.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Paweł DITTRICH, Mariusz JACKOWSKI, Igor REJMER, Krzysztof SEREDYKA, Jacek WRÓŻ. Na Członków Sądu Koleżeńskiego Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu wybrano: Sławomira BUCHHOLZA, Rafała CZEPUŁKOWSKIEGO, Ireneusza KUTYŁĘ, Bartłomieja KWIEKA oraz Cezariusza PIÓRCZYKA.

Na wniosek Prezesa Zarządu – Witolda DUDZIŃSKIEGO zaproponowano ustanowienie Medalu Honoru Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiego windsurfingu, wraz z powołaniem przez Zarząd kapituły odpowiedzialnej za przyznawanie powyższej nagrody.

Na wniosek Prezesa Zarządu – Witolda DUDZIŃSKIEGO zaproponowano powołanie przez Zarząd Komisji Statutowej do zaproponowania zmian w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, do 28.02.2022r., wraz proponowanym terminem zatwierdzenia zmian Statutu w maju 2022 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków zorganizowanym na pierwszych ogólnopolskich regatach.Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe