powrót do Zawiadomienia o regatach

Puck, 02-05 lipca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH dla klasy: Open Foil Race (OFR).

1 PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami regatowymi żeglarstwa 2017-2020 (wyłącznie: definicje, zasady podstawowe, część 1, część 2, dodatek B),

1.2 oraz przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

1.3 poleceniami sędziego głównego.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

2.1 Regaty odbędą się w następujących klasach: Open Foil Race.

2.2 Zgłoszenia do regat i wpisowe:

zgłoszenia do regat zawodnik dokonuje wpłacając na konto bankowe:

Igor Rejmer

69 1140 2004 0000 3702 6599 8483

kwotę wpisowego w wysokości 150 zł (juniorzy 80 zł) podając w tytule przelewu: imię, nazwisko i numer na żaglu zawodnika.

2.3 Wpłatę należy dokonać do dnia 01.07.2020 r do godz. 18:00. Lista zawodników zostaje zamknięta w środę 01.07.2020 r. o godz. 18:00. Dopisanie się do listy, jest możliwe w piątek 02.07 2020 r. do godziny 10:00 po wpłaceniu 50% wyższej opłaty wpisowego.

2.4 Zawodnik, zgłaszający się do regat, oświadcza że, posiada aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 2.000.000 EUR i przyjmuje zobowiązania wynikające z zawiadomienia o regatach.

3 PROGRAM REGAT

3.1 Program regat będzie następujący:

Start do Pierwszego wyścigu w dniu 02.07 planowany jest na godzinę 11:00.

3.2 Zakończenie regat w dniu 05.07 planowane jest nie później niż o godz. 15:00.

4 INSTRUKCJE I KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW

Zawodnicy biorący udział w regatach, muszą posiadać smartfona z aplikacją WhatsApp.

Zawodnicy będą otrzymywać komunikaty na brzegu przez aplikację WhatsApp, gdzie będą dodani do grupy. Natomiast na wodzie komunikaty od sędziego głównego będą podawane ustnie.

5 MIEJSCE REGAT

5.1 Miejscem rozgrywania regat jest Zatoka Pucka.

6 PUNKTACJA

Wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:

1-3 – żaden wynik nie będzie odrzucony

4-6 – jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony

7-10 – dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone

11-15 – trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone

16-20 – cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone

21-25 – pięć najgorszych wyników zostanie odrzuconych

26-30 – sześć najgorszych wyników zostanie odrzuconych

7. BEZPIECZEŃSTWO

Zawodnicy klasy OFR zobowiązani są do startu kasku.

8. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w treningu wymagają akredytacji organizatora. W sytuacji zagrożenia są być zobligowane do udzielenia pomocy uczestnikom regat.

9. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do treningu zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania treningu oraz we wszystkich materiałach dotyczących treningu.

10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w regatach.

12. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Sędzia główny – Igor Rejmer 507 735 790

Trener – Maciej Dziemiańczuk 506 412 139Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe