powrót do Zawiadomienia o regatach

ZAWIADOMIENIE

REGATY ENERGA O PUCHAR MAŁYCH ŻAGLI ŁEBA 2020
w klasie BIC TECHNO 4.0, 5.8 i 6.8

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
  Regaty rozegrane zostaną w dniach 22-23.08 2020 r. Miejscem regat jest Morze Bałtyckie na plaży zachodniej w Łebie Parking Łeba
  Ze względu na warunki atmosferyczne zawody mogą odbyć się na jez. Sarbsko, przy kampingu Habenda windsurfing – akwen rezerwowy.
  Start do pierwszego wyścigu 22.08. 2020 godz. 12.00
 1. ORGANIZATOR
  Łebski Klub Żeglarski.

2.1 PARTNERZY
Parking Łeba
Gdański Okręgowy Związek Zeglarski
Burmistrz Miasta Łeby Łeba Miasto
Port Jachtowy Przystań Łeba
beKite

3. BIURO REGAT
Baza BeKite na plaży zachodniej

 1. PRZEPISY
  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF
  5.ZGŁOSZENIE DO REGAT
  5.1 Zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres zarzadlkz@gmail.com w terminie do 10.08.2020. Zgłoszenie nadesłane po upływie powyższego terminu będą podlegały opłacie podwyższone o 1/2 wartości wpisowego. Istnieje możliwość darmowego noclegu w Szkole Podstawowej w Łebie, ilość miejsc ograniczona, prosimy o informacje o chęci skorzystania z noclegu wraz z e-mailem zgłoszenia do 10.08.2020 na adres: zarzadlkz@gmail.com
  5.2 Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać
  klasę jachtu (z rozmiarem żagla) • numer na żaglu • imię i nazwisko • data urodzenia • nr. licencji • nr. ubezpieczenia • data ważności badań lekarskich.
  Nieprawidłowo nadesłane zgłoszenia będą traktowane jako ich brak i podlegać będą podwyższonej opłacie tak jak w przypadku zgłoszenia po ustalonym terminie.
  5.3 Zgłoszenie ostateczne przyjmowane będzie w biurze regat w dniu 22.08.2020 w godz. 9.00 – 10.00
  5,4 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: • dowód wpłaty wpisowego do regat; • aktualne badanie lekarza sportowego; • licencja sportowa; • ubezpieczenie OC; • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłoszonej deski windsurfingowej z ustalonym numerem klasowym; • licencja PZŻ na reklamę indywidualną
 2. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
  W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
  Opłata wpisowa do regat dla zawodników:
  100 zł
  Dane do przelewu: nr konta: 41 9324 0008 0000 7849 2000 0010
  Łebski Klub Żeglarski
  ul. Bema 9
  84-360 Łeba
  w tytule podając: Wpisowe Puchar Małych Żagli Łeba

7. PROGRAM REGAT
sobota:
9.00-10.00 Zgłoszenia
11.00 Otwarcie Regat
12.00 start do pierwszego wyścigu
godz.18.00 Beach Party
niedziela:
11.00 wyścigi
16.00 zakończenie regat
7.1 planowane jest rozegranie 8 wyścigów
7.2 W dniu 23.08.2020 r. sygnał ostrzeżenia ostatniego wyścigu nie może być podany później niż o godzinie 14.00

 1. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
  Będzie przedstawiona i rozdana w dniu 11.07.2019 r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.
  9. PUNKTACJA
  Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne.
  Przy rozegraniu 4 do 8 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony.
  10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW.
  Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
  11. PRAWA DO WIZERUNKU.
  Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
  12. NAGRODY
  Nagradzane będą 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii.
  13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach.

Komandor Łebskiego Klubu Żeglarskiego

https://www.facebook.com/events/269976077789338/
Wydarzenie FacebookuKontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe