powrót do Zawiadomienia o regatach

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Regaty Pamięci Michała Srzednickiego w klasach Formuła Foil i Raceboard
Puchar Polski – Puck, 07-09 maj 2021r.

1 PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w:

1.2 W przepisach dotyczących niniejszych regat:
[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w gestii zespołu protestowego;
[SP] oznacza przepis, za którego naruszenie może zostać nałożona standardowa kara zastosowana przez komisję regatową, albo kara pozostająca w gestii zespołu protestowego bez konieczności rozpatrywania protestu;
[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do prośby o zadośćuczynienie wnoszonej przez jacht.

2 REKLAMOWANIE
Deski mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.

3 ORGANIZATOR REGAT
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu – Warszawa.

4 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WS (Regulacja 19)

4.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: Formuła Windsurfing Foil, Raceboard o ile w danej klasie zgłoszonych zostanie min 5 zawodników.

4.3 Zgłoszenia do regat: należy zgłosić się przez https://forms.gle/PDyGUKd8pwPfQ5pg9 do dnia 06.05.2021 do godz. 20:00. Nie ma możliwości zgłaszania się na miejscu.

4.4 Wpisowe do regat:

4.5 Zawodnik zobowiązany jest posiadać następujące dokumenty:

5 PROGRAM REGAT
Dzień Data Godzina
Piątek 7.05.2021
12:00 Wyścigi FWF
Sobota 8.05.2021
10:00 Wyścigi FWF
14:00 Wyścigi RCB
Niedziela 9.05.2021
10:00 Wyścigi FWF
13:00 Wyścigi RCB

Planowane jest rozegranie:

5.1 Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż do godziny 16.00 – jeśli regaty są ważne lub do godziny 18.00 jeśli nie odbędzie się wymagana ilość wyścigów potrzebna do ważności regat.

6 INSPEKCJA SPRZĘTU
Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat.

7 INSTRUKCJE i KOMUNIKATY
Zawodnicy biorący udział w regatach, muszą posiadać smatrfona z zainstalowaną aplikacją WhatsApp poprzez którą będą otrzymywać komunikaty brzegowe na grupie
https://chat.whatsapp.com/GitNdcFEhHvG9ZlJdyJDmi
Na wodzie komunikaty od sędziego głównego regat będą podawane ustnie po podniesieniu flagi ,,L” z jednym sygnałem dźwiękowym.

8 MIEJSCE REGAT

8.1 Miejscem organizacji regat będzie Port Jachtowy Puck

8.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej

9 TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

10 PUNKTACJA
Regaty uznaje się za ważne po rozegraniu minimum:

10.1 Dla klasy FWF wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:
Ilość wyścigów Ilość odrzutek
1-3 / żaden wynik nie będzie odrzucony
4-6 / jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
7-10 / dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11-15 / trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
16-20 / cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone
21-25 / pięć najgorszych wyników zostanie odrzuconych
26-30 / sześć najgorszych wyników zostanie odrzuconych

10.2 Dla RCB, wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:
Ilość wyścigów Ilość odrzutek
1-3 / żaden wynik nie będzie odrzucony
4-6 / jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
7-10 / dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11 i więcej / trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone

11 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach zobowiązane są do posiadania radia VHF i prowadzenia nasłuchu. Podczas wyścigu łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek obserwować zawodników na akwenie regat, w razie potrzeby udzielać pomocy i powiadamiać Sędziego Głównego.

12 PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13 [NP] ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w regatach.

Dodatkowe informacje:
Igor Rejmer – 507 735 790Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe