powrót do Ogłoszenia PSW

REGULAMIN ROZGRYWANIA PUCHARU POLSKI

Regulamin dotyczy wszystkich klas windsurfingowych

 1. Postanowienia ogólne
  • Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu (PSW) do końca grudnia każdego roku publikuje kalendarz regat zaliczanych do cyklu Pucharu Polski (PP) na kolejny rok.
  • Do klasyfikacji PP zaliczamy zawodników, którzy ukończyli minimum jedne regaty w sezonie.
  • Ranking PP obejmuje zawodników, którzy są członkami PSW z opłaconą składką członkowską na dany rok ( nie dotyczy zawodników zagranicznych).
  • Ranking PP liczony jest w okresie od 1 stycznia do zakończenia ostatnich krajowych regat windsurfingowych zaliczanych do PP.
  • Interpretacja zasad niniejszego regulaminu oraz akceptacja w trakcie sezonu awaryjnej zmiany miejsca lub terminu regat pozostaje w gestii Zarządu PSW.
 2. Zasady punktacji:
  • Podstawą PP jest klasyfikacja generalna regat z której wyliczane są wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych.
  • Zwycięzcą PP zostaje zawodnik/zawodniczka który zdobędzie największą liczbę punktów. Decyduje suma punktów zdobytych w poszczególnych regatach.
  • PP jest liczony oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Wyniki danych regat zalicza się do punktacji PP pod warunkiem ukończenia ich przez minimum 3 zawodników/zawodniczki w danej kategorii wiekowej.
  • W danych regatach zawodnik/zawodniczka zdobywa punkty do klasyfikacji PP w swojej kategorii wiekowej oraz w klasyfikacji generalnej.
  • Kategorie wiekowe:

Punkty:

Za zajęte miejsca w regatach przyznawane są punkty zgodnie z tabelą poniżej:

2.6   Odrzutka

Przy obliczaniu wyników PP odrzuca się najgorszy rezultat:

2.8 W trakcie sezonu ranking PP będzie aktualizowany na stronie www.psw.org.pl

Miejsce w regatach Punkty Miejsce w regatach Punkty Miejsce w regatach Punkty
1 100 15 30 29 12
2 80 16 28 30 11
3 70 17 26 31 10
4 64 18 24 32 9
5 60 19 22 33 8
6 56 20 21 34 7
7 52 21 20 35 6
8 48 22 19 36 5
9 44 23 18 37 4
10 40 24 17 38 3
11 38 25 16 39 2
12 36 26 15 40 1
13 34 27 14 41 0,5
14 32 28 13 42 – do ostatniego sklasyfikowanego zawodnika 0,5

 Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe