powrót do Ogłoszenia PSW

A) Tylko zawodnicy klas Foilowych

  1. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do pływania w kaskach zawierających jaskrawe kolory. Jest to sprecyzowane w przepisach klasowych IQ Foil podpunkt C.3.2 a konkretnie dopuszczony do regat jest kask spełniający normy EN1385, EN1077, EN 966, ASTM 2040, Snell S98 bądź odpowiednik zawierający jaskrawy kolor o minimalnej powierzchni 300 cm2 na zewnętrznej części kasku widzianej z góry gdy zawodnik leży z twarzą do dołu bądź do góry.
  2. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do pływania w kamizelce ochronnej (Impact Vest) spełniającej normy ISO 12402-5 (Level 50). Wymaganie Impact Vest jest nowością, aczkolwiek taki zapis znajduje się w przepisach klasy IQ Foil.
  3. Zawodnik zobowiązany jest posiadać przy sobie 5m linki asekuracyjnej oraz gwizdek podczas całego okresu przebywania na wodzie.

B) Zawodnicy klas windsurfingowych

  1. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do pływania w kamizelce wypornościowej ze spełnionymi normami ISO 12402-5 (Level 50)
  2. Zawodnik zobowiązany jest posiadać przy sobie 5m linki asekuracyjnej oraz gwizdek podczas całego okresu przebywania na wodzie.

C) Organizatorzy oraz trenerzy

  1. Organizator regat powinien zadbać aby trasa regatowa dla klasy Foil zawierała boję rozprowadzającą dla górnego znaku oraz pierwszej boi slalomowej. Dodatkowo dla poprawienia bezpieczeństwa można stosować boję rozprowadzającą również dla dolnego znaku.
  2. Zalecane jest organizowanie spotkań trenerów w celu wymiany spostrzeżeń oraz poprawy bezpieczeństwa przeprowadzania zawodów
  3. Trasa regatowa dla klasy foil musi znajdować się na osobnym akwenie od wszystkich innych standardowych klas windsurfingowych. Zabrania się puszczania klas foilowych na tej samej trasie w tym samym czasie co standardowe klasy windsurfingowe.


Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe