powrót do Zawiadomienia o regatach

ZAWIADOMIENIE O MISTRZOSTWACH POLSKI INSTRUKTORÓW

Komisja szkolenia Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, ma zaszczyt zaprosić szanowne koleżanki oraz kolegów szkoleniowców na XIII MISTRZOSTWA POLSKI INSTRUKTORÓW
Zawody odbędą się w ostatni weekend sierpnia (28 – 29 08 2020r) w Jastarni w bazie EASY SURF przy molo.
Zapisy w biurze regat w piątek 28 08 2020 od godziny 15:00.
Serdecznie zapraszamy!

W zależności od pogody rozegrane zostaną następujące konkurencje:

Wstępnie planujemy rozegranie następujących konkurencji
-Technika
-Race
-Freestyle
-Sup/dodatkowo
-Rzut deską/ dodatkowo
Data: 28-29 sierpnia 2020
Miejsce: Jastarnia EASY SURF przy molo

Kategorie:

Overall (mężczyźni): slalom+technika
Overall (kobiety): slalom+technika
Freestyle (kobiety + mężczyźni)
Technika (kobiety + mężczyźni)
Race (mężczyźni)
Race (kobiety)

Konkurencja dodatkowa

SUP (kobiety)
SUP (mężczyźni)
*Kategoria open dla wszystkich instruktorów posiadających polskie uprawnienia do wykonywania zawodu i dla kadetów kursów instruktorskich w roku 2019

PROGRAM ZAWODÓW:
Piątek
15:00 – 16:00 –zapisy, uroczyste otwarcie Mistrzostw, skippers metting (obecność obowiązkowa)
16:30 – 20:00 – freestyle contest / SUP / warsztaty z techniki / pokazy i testy sprzętu / eliminacja RACE / technika

sobota
9:00 – 09:30 – skippers meeting
10:00 – 14:00 technika/race
16:00– … – dekoracja Mistrzów

WPISOWE: 60 zł + 40zł kaucja za numer
info: komisjaszkolenia@o2.pl ,
+48 603 660 650 Kuba Stolarski

Założenia i cele

Zawody powinny stanowić element doskonalenia zawo­dowego szkoleniowców windsurfingu ale również zawierać akcenty integracji i współpracy środowiska.

Organizator

EASY SURF Jastarnia

Termin i miejsce

28-29 sierpnia 2020
Jastarnia
Konkurencje:

Racing
Trasa i forma regat zależna od warunków panujących na akwenie:
siła wiatru do 14 węzłów:
Klasa monotypowa – deska monotypowa (zapewnia organizator), dowolna wielkość żagla do 5.5 m2
-siła wiatru powyżej 14 węzłów Slalom – dowolna deska do 85 cm szerokości, dowolna wielkość żagla do 10.0

ostateczną decyzję co do formuły podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Komisją Szkolenia

Technika
zwrot na wiatr (w zależności od warunków: wypornościowy lub ślizgowy)
zwrot z wiatrem (w zależności od warunków: wypornościowy lub ślizgowy)

Przypominamy, że wynik z techniki decyduje o uzyskaniu uprawnień instruktorskich dla absolwentów kursów w bieżącym sezonie

Wynik od 7.0 → IS II

Wynik od 6,0 → IS III

Wynik poniżej 6,0 → sesja poprawkowa – obowiązkowe uczesnictwo w kursie doszkoleniowym

O poziom II mogą się ubiegać osoby , które ukończyły kurs z wynikiem pozwalającym ubiegać sie o dany poziom.

Freestyle
Formuła zależna od warunków:
Słaby wiatr – Low wind freestyle (oceniany najlepszy manewr podczas 5 minutowego pokazu)
Silny wiatr – skok (oceniany najlepszy manewr podczas 5 minutowego pokazu)

*zapisy dodatkowe w biurze regat podczas skippers meetingu

SUP Race

Planuje się rozegranie wyścigów systemem pucharowym (losowanie ) oddzielnie dla kobiet I mężczyzn.

Sprzęt dowolny.

Eliminacje trasa krótka, finał SUP Race Maraton (6 najlepszych)

*zapisy dodatkowe w biurze regat podczas skippers meetingu

Zasady uczestnictwa

W zawodach mają prawo uczestniczyć instruktorzy PSW oraz absolwenci kursów instruktorskich organizowanych przez Licencjonowane Szkoły Windsurfingu . Do zawodów przystąpić mogą tylko w/w, posiadający AKTUALNE uprawnienia.
Uczestnicy zawodów dojeżdżają i mieszkają na własny koszt, startują na własne ryzyko.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie

Zgłoszenia

Zgłoszenia w biurze zawodów
~ nazwisko i imię
data i miejsce urodzenia
~ adres zamieszkania z kodem pocztowym
~ telefon i email kontaktowy
nazwa posiadanych kwalifikacji, miejsce i termin ich uzyskania !
Instruktorzy PSW podają numer legitymacji instruktorskiej.

Punktacja

Na program zawodów składa się dwubój i dodatkowo freestyle super session:
technika – 2 ewolucje – rezultatem jest suma pkt. uzys­kanych za poszczególne ewolucje
racing – Punktacja wyścigu:
1 miejsce – 0,7 pkt., 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 3 pkt.

Dodatowe konkurencje:
MPI freestyle
freestyle – 5-o minutowy pokaz – rezultatem jest suma pkt. uzyskanych za poszczególne konkurencje

MPI SUP Race

1 miejsce – 0,7 pkt., 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 3 pkt.

Wygrywa zawodnik który otrzyma najmniejszą ilość pkt. Planowane jest rozegranie maksymalnie 8 wyścigów. Po 4 wyścigach najgorszy jest odrzucany, po 6 wyścigach 2 najgorsze rezultaty są odrzucane.
W zależności od liczby uczestników możliwe jest także podzielenie drogą losowania zawodników na grupy i rozegranie wyścigów systemem pucharowym.
Wynikiem dwuboju jest suma miejsc. W przypadku równej sumy miejsc, o kolejności decyduje lepszy rezultat w technice.
Obowiązuje podział zawodników na dwie grupy: kobiety i mężczyźni.

Nagrody

Nagrody zależne są od uzyskania sponsoringu. Nagrody otrzymują zwycięzcy grup w końcowej klasyfikacji. Dodatkowo losowanie nagród spośród wszystkich uczestników.
Zwycięscy dwuboju w każdej kategorii (kobiety i mężczyźni) przysługuje tytuł Mistrza Polski Instruktorów danego roku.
Sędziowanie

Sędzią Głównym MPI jest Kuba Stolarski

Protesty

~ Protesty muszą być sygnalizowane natychmiast po zaist­nieniu sytuacji protestowej oraz przy przekraczaniu linii mety.
Protesty należy zgłaszać Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc opłatę w wysokości 200 zł.

Przepisy bezpieczeństwa

każdy startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.
~ uczestnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
~ w przypadku, gdy zawodnik naruszył prawo pierwszeństwa na wodzie zostanie zdyskwalifikowany w danym wyścigu.
~ w przypadku wiatru od 6B włącznie Sędzia Główny regat może nakazać używanie kamizelek asekuracyjnych.
~każdy uczestnik regat potrzebujący pomocy na wodzie zobowiązany jest do sygnalizowania tego ruchami kolistymi ramion.

Przepisy specjalne

~ w przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.
~ wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.
~ organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsek­wencji udziału w regatach.

Inne

Organizacja zawodów bazuje na pracy społecznej.

Zakwaterowanie Uczestnicy regat zapewniają sobie we własnym zakresie. prosimy o kontakt z organizatorem możliwość rozbicia namiotu / kampera / auta na terenie szkoły
Komisja Szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Adam Kaczmarek

Podział konkurencji na poszczególne dni może się zmienić, w zależności od prognoz pogody.

Szczegóły dotyczące spraw organizacyjnych Mistrzostw: Kuba Stolarski
Pozostałe sprawy: Kacper Kamiński EeasySurf

Wpisowe: 60 zł+ 40 zł kaucja za numerKontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe