powrót do Zawiadomienia o regatach

Zawiadomienie o Długodystansowych Mistrzostwach Polski oraz Finale Pucharu Polski PSW 2019

Długodystansowe Mistrzostwa Polski oraz Finał Pucharu Polski PSW w klasach: Formula Windsurfing, Open Foil Race, Slalom, Raceboard, RSX i Techno.
Puck, 18 – 20 październik 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest: Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu
Regaty zaliczane do Pucharu Polski PSW

1 PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycja (2017 – 2020) (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
1.2 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” będzie miał zastosowanie
1.3 W przepisach dotyczących niniejszych regat:
[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w gestii zespołu protestowego;
[SP] oznacza przepis, za którego naruszenie może zostać nałożona standardowa kara zastosowana przez komisję regatową, albo kara pozostająca w gestii zespołu protestowego bez konieczności rozpatrywania protestu;
[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do prośby o zadośćuczynienie wnoszonej przez jacht.

2 [DP] REKLAMOWANIE
Deski mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WS (Regulacja 19)
3.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: Formula Windsurfing, Open Foil Race, Slalom, Raceboard, RSX i Techno, o ile w danej klasie sklasyfikowanych zostanie min 5 zawodników.
3.3 Zgłoszenia do regat: należy dokonać w biurze regat 18.09.2019 r (piątek) od 09:00 do 11:00.
3.4 Wpisowe do regat wynosi: 170 zł bez względu na liczbę konkurencji w jakich zawodnik startuje.
Dla juniorów wpisowe do regat wynosi 80 zł bez względu na liczbę konkurencji w jakich zawodnik startuje. Wpłaty należy dokonać w dniu zapisów, gotówką w Biurze Regat.
3.5 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

▪ aktualne badania lekarskie zgodnie z Dziennik Ustaw RP 28 lutego 2019 roku (pozycja 395).
▪ licencja sportowa zawodnika PZŻ;
▪ ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
▪ certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanej deski windsurfingowej z ustalonym numerem klasowym (wymagany będzie ważny certyfikat przyznania numeru na żaglu deski windsurfingowej zgodny z numerem na wszystkich zgłoszonych żaglach)
▪ członkostwo w PSW i opłacona składka roczna do PSW (zawodnicy którzy nie opłacili składki, nie będą klasyfikowani w zawodach nie dotyczy zawodników zagranicznych)

Deklaracja członkowska


▪ licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

4 PROGRAM REGAT
4.1 Program regat będzie następujący:
Piątek – 18.10.2019 r. / 09:00-11:00 / – Zgłoszenia do regat
/ 11:15 / – Odprawa zawodników
/ 13:00 / – Wyścigi
Sobota – 19.10.2019 r. / 10:00 / – Odprawa zawodników
/ 11:00 / – Wyścigi
Niedziela – 20.10.2019 r. / 09:00 / – Odprawa zawodników
/ 10:00 / – Wyścigi
/ 15:00 / – Zakończenie regat i podsumowanie Pucharu Polski

Planowy program regat może ulec zmianie.
Planowane jest rozegranie 9 wyścigów Pucharu Polski
z wyjątkiem klasy , Open Foil Race dla której przewiduje się rozegranie 12 wyścigów.
Wyścig Długodystansowych Mistrzostw Polski rozegrany będzie w sobotę lub niedzielę.
(szczegóły dotyczące DMP podane zostaną oddzielnym komunikatem na oficjalnej tablicy ogłoszeń regat, najpóźniej do godz. 16:00 w piątek 18.10.2019 r.)

4.2 W dniu 20.10.2019 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 14.00.

5 INSPEKCJA SPRZĘTU
Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat.

6 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na oficjalnej tablicy ogłoszeń przed odprawą zawodników pierwszego dnia regat.

7 MIEJSCE REGAT
7.1 Miejscem organizacji regat będzie Port Jachtowy Puck
7.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej

8 TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

9 PUNKTACJA
9.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu.

9.2 Dla klasy Open Foil Race, FWC i RCB wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:

ilość wyścigów

ilość odrzutek

1-3

0

żaden wynik nie będzie odrzucony
4-6

1

jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
7-10

2

dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11-15

3

trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
16-20

4

cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone
21-25

5

pięć najgorszych wyników zostanie odrzuconych
26-30

6

sześć najgorszych wyników zostanie odrzuconych

9.3 Dla klasy RSX i Techno wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:

ilość wyścigów

ilość odrzutek

1-3

0

żaden wynik nie będzie odrzucony
4-więcej

1

jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony

9.4 Dla SLALOM wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:

ilość wyścigów

ilość odrzutek

1-2

0

żaden wynik nie będzie odrzucony
3-4

1

jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
5-8

2

dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
9-10

3

trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11 i więcej

4

cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone

10 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach, będą stanowić obstawę trasy Długodystansowych Mistrzostw Polski i wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11 PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12 NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych konkurencjach otrzymają medale i nagrody sportowe.

13 [NP] ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w regatach.

14 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU
ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024

Konto bankowe – Składki członkowskie:
05 1940 1076 3165 8896 0000 0000

Organizacja regat Igor Rejmer

Administracja strony i komunikaty prasowe:
Rafał Czepułkowski 602 536 409
rafal.czepulkowski@psw.org.pl / 0048 602 536 409Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe