powrót do Zawiadomienia o regatach

Zawiadomienie o Mistrzostwa Polski Formula Windsurfing, Open Foil Race i Slalom 2019

Mistrzostwa Polski w klasach Formula Windsurfing, Open Foil Race i Slalom
Rewa, 12 – 15 września 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest: Rewa Surf Centrum, Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

1 PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycja (2017 – 2020) oraz
1.2 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” będzie miał zastosowanie
1.3 W przepisach dotyczących niniejszych regat:
[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w gestii zespołu protestowego;
[SP] oznacza przepis, za którego naruszenie może zostać nałożona standardowa kara zastosowana przez komisję regatową, albo kara pozostająca w gestii zespołu protestowego bez konieczności rozpatrywania protestu;
[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do prośby o zadośćuczynienie wnoszonej przez jacht.

2 [DP] REKLAMOWANIE

Deski mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WS (Regulacja 19)
3.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: Formula Windsurfing, Open Foil Race, Slalom (w konkurencji slalom w walce o tytuł Mistrza Polski, zostaną wyłonieni juniorzy i mastersi) o ile w danej klasie sklasyfikowanych zostanie min 5 zawodników.
3.3 Zgłoszenia do regat: Formula Windsurfing, Open Foil Race, Slalom należy dokonać w biurze regat 12.09.2019 r (czwartek) od 09:00 do 11:00.
3.4 Wpisowe do regat wynosi: 200 zł bez względu na liczbę konkurencji w jakich zawodnik startuje.
Dla juniorów wpisowe do regat wynosi 150 zł bez względu na liczbę konkurencji w jakich zawodnik startuje.
Wpłaty należy dokonać w dniu zapisów, gotówką w Biurze Regat.
3.5 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
▪ aktualne badania lekarskie zgodnie z Dziennik Ustaw RP 28 lutego 2019 roku (pozycja 395).
▪ licencja sportowa zawodnika PZŻ;
▪ ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 2.000.000 EUR;
▪ certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanej deski windsurfingowej z ustalonym numerem klasowym (wymagany będzie ważny certyfikat przyznania numeru na żaglu deski windsurfingowej zgodny z numerem na wszystkich zgłoszonych żaglach)
▪ członkostwo w PSW i opłacona składka roczna do PSW (zawodnicy którzy nie opłacili składki, nie będą klasyfikowani w zawodach nie dotyczy zawodników zagranicznych)

Deklaracja członkowska


▪ licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

4 PROGRAM REGAT

4.1 Program regat będzie następujący:

Czwartek – 12.09.2019
09:00-11:00 – Rejestracja zgłoszeń
11:15 – Otwarcie regat, Odprawa zawodników
12:30 – Wyścigi

Piątek – 13.09.2019
10:00 – Odprawa zawodników
11:00 – Wyścigi

Sobota – 14.09.2019
10:00 – Odprawa zawodników
11:00 – wyścigi

Niedziela – 15.09.2019
09:00 – Odprawa zawodników
10:00 – Wyścigi
16:00 – Zakończenie regat

Planowy program regat może ulec zmianie.
Planowane jest rozegranie 11 wyścigów, z wyjątkiem klasy, Open Foil Race dla której przewiduje się rozegranie 24 wyścigów.

4.2 W dniu 08.09.2019 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 14.30, jeśli regaty
są ważne. Do godz.17.00 jeśli nie odbędzie się wymagana ilość wyścigów potrzebna do ważności regat.

5 INSPEKCA SPRZĘTU
Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat.

6 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na oficjalnej tablicy ogłoszeń przed odprawą zawodników pierwszego dnia regat.

7 MIEJSCE REGAT

7.1 Miejscem organizacji regat będzie Szkoła Windsurfingu Rewa Surf Centrum

7.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej

8 TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

9 PUNKTACJA

9.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów.
9.2 Dla klasy Open Foil Race wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:

1-3 wyścigi – żaden wynik nie będzie odrzucony
4-6 wyścigów – jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
7-10 wyścigów – dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11-15 wyścigów – trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
16-20 wyścigów – cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone
21-25 wyścigów – pięć najgorszych wyników zostanie odrzuconych
26-30 wyścigów – sześć najgorszych wyników zostanie odrzuconych

9.3 Dla FWC wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:

1-3 wyścigi – żaden wynik nie będzie odrzucony
4-6 wyścigów – jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
7-10 wyścigów – dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11 i więcej wyścigów – trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone

9.4 Dla SLALOM wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:

1-2 wyścigi – żaden wynik nie będzie odrzucony
3-4 wyścigów – jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
5-6 wyścigów – dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
7-8 wyścigów – trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
9-10 wyścigów – cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11 i więcej wyścigów – pięć najgorsze wyniki zostaną odrzucone

10 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11 PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12 NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych konkurencjach otrzymają medale i nagrody sportowe.

13 [NP] ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w regatach.

14 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU
ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024

Konto bankowe – Składki członkowskie:
05 1940 1076 3165 8896 0000 0000

Baza Surf Centrum – Piotr Olewiński 600 884 433

Administracja strony i komunikaty prasowe:
Rafał Czepułkowski 602 536 409
rafal.czepulkowski@psw.org.pl / 0048 602 536 409Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe