powrót do Zawiadomienia o regatach

Zawiadomienie o Mistrzostwach Polski w slalomie 2020r.

 1. TERMIN I MIEJSCE
  Miejsce: Rewa, Zatoka Pucka
  Termin: 26-27 września 2020r.
 2. ORGANIZATOR
  Organizatorem regat jest: Rewa Surf Centrum, Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu
 3. BIURO REGAT
  Rewa Surf- Piotr Olewiński, ul. Rybacka 5A, Rewa
 4. PRZEPISY
  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w przepisach PWA.
  Dopuszcza się wyłącznie deski z finami do 50cm długości.
 5. REKLAMOWANIE
  Deski mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.
 6. ZGŁOSZENIA DO REGAT
  Zgłoszenie do regat przyjmowane będą w dniu 26.09. w biurze regat (Rewa Surf) w godz. od 8:30 do 9:00.
  Zawodnik zgłaszający się do regat, oświadcza że posiada aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 2.000.000 EUR i przyjmuje zobowiązania wynikające z zawiadomienia o regatach.
  Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody rodzica/opiekuna na udział w zawodach sportowych.
  Wymagane będzie oznakowanie żagli numerami startowymi.
 7. WPISOWE
  Wpisowe do regat wynosi: 150zł, Junior – 75zł.
 8. KATEGORIE WIEKOWE
  W walce o Mistrzostwo Polski oprócz klasy open, zostaną też wyłonieni juniorzy, mastersi i grand mastersi o ile w danej kategorii wiekowej sklasyfikowanych zostanie min 5 zawodników, dla grand mastersów – min 3 zawodników (poniżej 3 zawodników, grand mastersi będą klasyfikowani z mastersami).
 9. NAGRODY
  Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w klasie open i w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody sportowe.
 10. PROGRAM REGAT
  Sobota 26.09.2020r.:
  8:30 – 9:00 – zapisy
  9:00 – skeepers
  10:00 – pierwszy możliwy start
  Niedziela 27.09.2020r.:
  9:00 – skeepers
  10:00 – pierwszy możliwy start
  16:00 – zakończenie
  Planowy program regat może ulec zmianie.
 11. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
  Instrukcja żeglugi będzie przedstawiona i wywieszona w dniu regat w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.
 12. PUNKTACJA
  Liczba wyścigów regat nie jest ograniczona.
  Wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:
  1-2 wyścigi – żaden wynik nie będzie odrzucony
  3-4 wyścigów – jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
  5-6 wyścigów – dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
  7-8 wyścigów – trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
  9-10 wyścigów – cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone
  11 i więcej wyścigów – pięć najgorsze wyniki zostaną odrzucone
 13. SĘDZIA REGAT DECYDUJE O PODZIALE ZAWODNIKÓW NA HEAT’Y LUB O STARCIE CAŁEJ FLOTY.
 14. PRAWA DO WIZERUNKU
  Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
 15. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w regatach.
 16. Ostateczne POTWIERDZENIE REGAT pojawi się w dniu 24.09.2020r. – w czwartek do godz. 20:00 na FB „Rewa Slalom Series” i PSW.

KONTAKT:
Piotr Olewiński
telefon:+48 600 884 433Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe