powrót do Zawiadomienia o regatach

Zawiadomienie o Pucharze Burmistrza miasta Puck 2019

Puchar Burmistrza miasta Puck
Puck, 24 – 26 maj 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

1 PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycja (2017 – 2020) oraz

1.2 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” będzie miał zastosowanie

1.3 W przepisach dotyczących niniejszych regat:

[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w gestii zespołu protestowego;

[SP] oznacza przepis, za którego naruszenie może zostać nałożona standardowa kara zastosowana przez komisję regatową, albo kara pozostająca w gestii zespołu protestowego bez konieczności rozpatrywania protestu;

[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do prośby o zadośćuczynienie wnoszonej przez jacht.

2 [DP] REKLAMOWANIE

Deski mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WS (Regulacja 19)

3.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: Formula Windsurfing, Open Foil Race, Raceboard oraz Slalom o ile w danej klasie sklasyfikowanych zostanie min 5 zawodników.

3.3 Zgłoszenia do regat dla klas:
– Formula Windsurfing, Open Foil Race, oraz Slalom należy dokonać w biurze regat 24.05.2019 r (piątek) od 09:00 do 11:00.
– Raceboard należy dokonać w Biurze Regat 25.05.2019 r (sobota) od 09:00 do 10:00.

3.4 Wpisowe do regat wynosi: 170 zł bez względu na liczbę konkurencji w jakich zawodnik startuje. Dla juniorów wpisowe do regat wynosi 120 zł bez względu na liczbę konkurencji w jakich zawodnik startuje. Wpłaty należy dokonać w dniu zapisów, gotówką w Biurze Regat.

3.5 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
– aktualne badania lekarskie zgodnie z Dziennik Ustaw RP 28 lutego 2019 roku (pozycja 395);
– licencja sportowa zawodnika PZŻ;
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 2.000.000 EUR;
– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanej deski windsurfingowej z ustalonym numerem klasowym;
– członkostwo w PSW i opłacona składka roczna do PSW (zawodnicy którzy nie opłacili składki, nie będą klasyfikowani w zawodach nie dotyczy zawodników zagranicznych)
– licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

4 PROGRAM REGAT

4.1 Program regat będzie następujący:

Piątek – 24.05.2019
9.00-11.00 – rejestracja zgłoszeń
11:15 – odprawa zawodników
12:15 – wyścigi

Sobota – 25.05.2019
09:00-10:00 – rejestracja zgłoszeń (RCB)
10:15 – odprawa zawodników
11:00 – wyścigi

Niedziela – 26.05.2019
09:30 – odprawa zawodników
10:30 – wyścigi

Planowane jest rozegranie 9 wyścigów, z wyjątkiem klasy, Open Foil Race dla której przewiduje się rozegranie 18 wyścigów.

4.2 W dniu 26.05.2019 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 15.00, jeśli regaty są ważne. Do godz.17.00 jeśli nie odbędzie się wymagana ilość wyścigów potrzebna do ważności regat.

5 INSPEKCA SPRZĘTU
Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat.

6 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na oficjalnej tablicy ogłoszeń przed odprawą zawodników pierwszego dnia regat.

7 MIEJSCE REGAT

7.1 Miejscem organizacji regat będzie Port Jachtowy Puck

7.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej

8 TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

9 PUNKTACJA

9.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu.

9.2 Dla klasy Open Foil Race wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:

liczba wyścigów / liczba odrzutek
1-3 / żaden wynik nie będzie odrzucony
4-6 / jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
7-10 / dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11-15 / trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
16-20 / cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone
21-25 / pięć najgorszych wyników zostanie odrzuconych
26-30 / sześć najgorszych wyników zostanie odrzuconych

9.3 Dla FWC i RCB, wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:

liczba wyścigów / liczba odrzutek
1-3 / żaden wynik nie będzie odrzucony
4-6 / jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
7-10 / dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11 i więcej / trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone

9.4 Dla SLALOM, wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:

liczba wyścigów / liczba odrzutek
1-2 / żaden wynik nie będzie odrzucony
3-4 / jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
5-6 / dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
7-10 / trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11 i więcej / trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone

10 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11 PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12 NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych konkurencjach otrzymają nagrody sportowe.

13 [NP] ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w regatach.

14 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU
ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024

Konto bankowe – Składki członkowskie:
05 1940 1076 3165 8896 0000 0000

Administracja strony i komunikaty prasowe:
rafal.czepulkowski@psw.org.pl / 0048 602 536 409Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe