powrót do Zawiadomienia o regatach

Puchar Puckiego Klubu Żeglarskiego NA FALI 2020

Puck, 24-26 lipca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH dla klasy: Open Foil Race (OFR).

1 PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami regatowymi żeglarstwa 2017-2020 (wyłącznie: definicje, zasady podstawowe, część 1, część 2, dodatek B),

1.2 oraz przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

1.3 poleceniami sędziego głównego.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

2.1 Regaty odbędą się w następujących klasach: Open Foil Race.

2.2 Zgłoszenia do regat i wpisowe:
zgłoszenia do regat zawodnik dokonuje wpłacając na konto bankowe:
Igor Rejmer
69 1140 2004 0000 3702 6599 8483
kwotę wpisowego w wysokości 120 zł (juniorzy 60 zł) podając w tytule przelewu: imię, nazwisko i numer na żaglu zawodnika.

2.3 Wpłatę należy dokonać do dnia 23.07.2020 r do godz. 18:00. Lista zawodników zostaje zamknięta w środę 23.07.2020 r. o godz. 18:00. Dopisanie się do listy, jest możliwe w piątek 24.07 2020 r. do godziny 10:00 po wpłaceniu 50% wyższej opłaty wpisowego.
2.4 Zawodnik, zgłaszający się do regat, oświadcza że, posiada aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 2.000.000 EUR i przyjmuje zobowiązania wynikające z zawiadomienia o regatach.

3 PROGRAM REGAT

3.1 Program regat będzie następujący:
Start do Pierwszego wyścigu w dniu 24.07 planowany jest na godzinę 12:00.

3.2 Zakończenie regat w dniu 26.07 planowane jest nie później niż o godz. 15:00.

4 INSTRUKCJE I KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW
Zawodnicy biorący udział w regatach, muszą posiadać smartfona z aplikacją WhatsApp.
Zawodnicy będą otrzymywać komunikaty na brzegu przez aplikację WhatsApp, gdzie będą dodani do grupy. Natomiast na wodzie komunikaty od sędziego głównego będą podawane ustnie.

5 MIEJSCE REGAT

5.1 Miejscem rozgrywania regat jest Zatoka Pucka.

6 PUNKTACJA
Wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:

1-3 – żaden wynik nie będzie odrzucony
4-6 – jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
7-10 – dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11-15 – trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
16-20 – cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone
21-25 – pięć najgorszych wyników zostanie odrzuconych
26-30 – sześć najgorszych wyników zostanie odrzuconych

 1. BEZPIECZEŃSTWO
  Zawodnicy klasy OFR zobowiązani są do startu kasku.
  Start na lewym halsie jest zabroniony.
 2. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
  Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w treningu wymagają akredytacji organizatora. W sytuacji zagrożenia są być zobligowane do udzielenia pomocy uczestnikom regat.
 3. PRAWA DO WIZERUNKU
  Zgłaszając się do treningu zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania treningu oraz we wszystkich materiałach dotyczących treningu.
 4. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w regatach.
 5. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Sędzia główny – Igor Rejmer 507 735 790
Trener – Maciej Dziemiańczuk 506 412 139Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe