powrót do Zawiadomienia o regatach

Zawiadomienie o Regatach o Puchar Gdańska 2019

ZAWIADOMIENIE

Regaty o Puchar Gdańska 2019

Mistrzostwa Pomorza w klasach Bic Techno 293 4.0; 5.8; 6.8; 7.8

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
 1. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Gdański Klub Żeglarski

2.1 PARTNERZY

Regaty dofinansowane przez Pomorską Federację Sportu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 1. BIURO REGAT

Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani żeglarskiej Narodowego Centrum Żeglarstwa.

 1. PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.

 1. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1  Zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres regaty@gkz.gda.pl w terminie do 9 września 2019 r. Zgłoszenie nadesłane po upływie powyższego terminu będą podlegały opłacie podwyższonej  o 20 zł.

5.2  Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać

Nieprawidłowo nadesłane zgłoszenia będą traktowane jako ich brak i podlegać będą   podwyższonej opłacie tak jak w przypadku zgłoszenia po ustalonym terminie.

5.3 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 14.09.2019 r. w godz.
od 830 do 930.

5.4 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

 1. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW

– klasa Bic Techno 293 – 60 zł.

– klasa RaceBoard – 60 zł

 1. PROGRAM REGAT

sobota 14.09.2019 r.

niedziela 15.09.2019 r.

7.1 Planowane jest rozegranie 12 wyścigów

7.2 W dniu 15.09.2019 r. sygnał ostrzeżenia ostatniego wyścigu nie może być podany           później niż o godzinie 14.00

 1. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Będzie przedstawiona i rozdana w dniu 14.09.2019 r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

 1. POMIARY KONTROLNE

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.

 1. PUNKTACJA

Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne.

 1. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

 1. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 1. NAGRODY.

Nagradzane są pierwsze trzy miejsca w każdej z klas.

 1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia w Narodowym Centrum Żeglarstwa  AWFiS  w Gdańsku wszystkie szczegóły na stronie www.hotelgalion.pl

Prezes Gdańskiego Klubu Żeglarskiego
Grzegorz Mańkucki 502 261 861
gkzmankucki@wp.pl

 Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe