powrót do Zawiadomienia o regatach

Zawiadomienie o regatach Puchar Prezydenta Grudziądza

17-18.10.2020r. Jezioro Rudnickie Wielkie Regaty zaliczane do Pucharu Polski w klasach: Optimist gr.B x 0.5 Raceboard

1. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Klub Sportowo-Turystyczny „Elektryk” Grudziądz przy współpracy z Urzędem Miejskim w Grudziądzu.

Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Rudnickim Wielkim w dniach 17-18.10.2020r. Przystań Towarzystwa Żeglarskiego „Gryf” oraz KST „Elektryka” Grudziądz (dojazd od szosy toruńskiej, punkt orientacyjny – plaża „dzika”).

2. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing , zgodnie z regulaminem PSKO oraz zgodnie z przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZŻ + OC, opłaconą składkę PSKO, aktualne badania lekarskie (zawodnicy do 23 roku życia), licencję PZŻ na reklamę indywidualną (jeżeli dotyczy), certyfikat lub świadectwo pomiarowe jachtu.

Regaty zostaną rozegrane w klasach:
Optimist / dziewczęta i chłopcy / + klasyfikacja do lat 9
Laser 4,7 / dziewczęta i chłopcy /
Laser Radial / kobiety i mężczyźni / – ISA 407 / kobiety, mężczyźni i seniorzy / – Deska z żaglem Raceboard / kobiety, mężczyźni, juniorzy do lat 19 z podziałem na dziewczęta i chłopców /
Minimum 3 łodzie z 2 klubów w klasie.

Zgłoszenia zawodników do regat należy przesłać na adres kstelektryk.zgloszenia@gmail.com do 07.10.2020r. 3.4 Wpisowe do regat ze zgłoszeniami DO 07.10.2020r. wynosi 50zł. 3.5 Wpisowe do regat ze zgłoszeniami PO 07.10.2020r. wynosi 70zł.

4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT

Zgłoszenia finalne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat na Przystani Klubowej
dniu 16.10.2020r. w godz. 18.00 – 20.00
dnia 17.10.2020r. w godz. 08.00 – 10.00

5. PROGRAM REGAT

Program regat będzie następujący:
piątek 16.10.2020r.
18.00 – 20.00 Przyjmowanie zgłoszeń do regat
sobota 17.10.2020r.
08.00 – 10:00 Przyjmowanie zgłoszeń do regat
10.00 Otwarcie regat
11.00 Start do 1 wyścigu, następne wg komunikatu KR
niedziela 18.10.2020r.
10:00 – Start do 1 wyścigu oraz następne wg komunikatu KR
15.00 – Zakończenie regat

Każdego dnia regat zapewniamy ciepły posiłek dla zawodników i ekip.

Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. W dniu 18.10.2020r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13.30.

Jednego dnia regat nie może zostać rozegranych więcej niż 5 wyścigów.

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat na przystani klubowej.

7. TRASA ROZEGRANIA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych. Trasa regat zostanie przedstawiona w Instrukcji Żeglugi.

8. PUNKTACJA

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1( jednego ) wyścigu.

Przy rozegraniu 4(czterech) i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucany.

9. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

10. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swego
wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w
czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

11. NAGRODY
Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnikom wręczone zostaną puchary oraz nagrody rzeczowe.
Warunkiem przyznania pucharów jest start minimum 3(trzech) łodzi z 2 (dwóch) klubów. Każdy uczestnik regat otrzyma okolicznościowy upominek.

12. ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat do ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

13. NOCLEGI Hotel Stal – hotel.stalgrudziadz.pl– tel. 783 940 013 Marina Grudziądz – marina.grudziadz.pl – tel. 726 921 919
Zespół Placówek Młodzieżowych Bursa – bursa.grudziadz.com – tel. 56 64 355 40

14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Organizator: Klub Sportowo – Turystyczny „Elektryk” Grudziądz
Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Spacerowa
NIP: 876-246-15-25
Włodzimierz Folmer – 604 977 186Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe