powrót do Zawiadomienia o regatach

„REWA SLALOM SERIES”

 1. TERMIN I MIEJSCE
  Rewa, Zatoka Pucka
  11.07.2020r. – trening organizowany przez Rewa Surf
  12.07.2020r. – zawody zaliczane od pucharu Polski PSW
 2. ORGANIZATOR
  Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu
  „Rewa Surf”
 3. BIURO REGAT
  Rewa Surf – Piotr Olewiński
 4. PRZEPISY
  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi” w przepisach PWA.
 5. ZGŁOSZENIA DO TRENINGU I REGAT
  5.1 Zgłoszenie do treningu przyjmowane będą 11.07. do godz. 11:00 na polu namiotowym „Rewa Surf”.
  5.2 Zgłoszenia ostatecznie do regat przyjmowane będą w biurze regat w dniu regat w godz. od 8:00 do 10:00.
  5.3 Zawodnik zgłaszający się do regat oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 2.000.000 EUR i przyjmuje zobowiązania wynikające z zawiadomienia o regatach.
 6. WPISOWE
  Wpisowe do treningu i regat wynosi: 200 zł, Junior 100zł
 7. NAGRODY
  W zależności od liczby zgłoszonych zawodników (minimum 15 osób), planuje się przyznanie nagród pieniężnych dla miejsc 1-5 bez podziału na kategorie wiekowe.
 8. PROGRAM REGAT
  8:00-10:00 – zapisy
  10:30 – skeppers meeting
  11:00 – pierwszy możliwy start
  13:00 – przerwa
  14:00 – dalsze starty
  17:00 – zakończenie regat
 9. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
  Instrukcja żeglugi będzie przedstawiona i wywieszona w dniu regat w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.
 10. PUNKTACJA
  Liczba wyścigów regat nie jest ograniczona.
  Stosuje się odrzutki wyścigów po 3, 5, 7, 11, 14 wyścigach.
 11. Sędzia Regat decyduje o podziale zawodników na heat’y lub o starcie całej floty.
 12. PRAWA DO WIZERUNKU
  Zgłaszając się do treningu zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania treningu oraz we wszystkich materiałach dotyczących treningu.
 13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w regatach.

14.Ostateczne /POTWIERDZENIE REGAT/ pojawi się w piątek do godz.15:00 na FB „Rewa Slalom Series” i PSW

KONTAKT:
Piotr Olewiński
telefon:+48 600 884 433Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe