powrót do Zawiadomienia o regatach

ZAWIADOMIENIE O MISTRZOSTWACH POLSKI INSTRUKTORÓW
Komisja szkolenia Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, ma zaszczyt zaprosić szanowne koleżanki oraz kolegów szkoleniowców na XIV MISTRZOSTWA POLSKI INSTRUKTORÓW
Zawody odbędą się w w pierwszy weekend września (4 września 2021, 5 września – termin rezerwowy) w Przybrodzinie w szkole windsurfingu Bingosport.
Zapisy w biurze regat w sobote od godziny 8:30.
Serdecznie zapraszamy!
W zależności od pogody rozegrane zostaną następujące konkurencje:
Wstępnie planujemy rozegranie następujących konkurencji
-Technika
-Race
-Freestyle/dodatkowo
-Sup/dodatkowo
Data: 4-5 września 2021
Miejsce: Przybrodzin (woj. Wielkopolskie) jez. Powidzkie, ośrodek i pole namiotowe Na Skarpie
Organizator Bingosport.pl
Kategorie:
Overall (mężczyźni): race+technika
Overall (kobiety): race+technika
Freestyle (open)
Technika (open)
Race (mężczyźni)
Race (kobiety)
Konkurencja dodatkowa
SUP (kobiety)
SUP (mężczyźni)
*Kategoria open dla wszystkich instruktorów posiadających polskie uprawnienia do wykonywania zawodu i dla kadetów kursów instruktorskich w roku 2021

PROGRAM ZAWODÓW:
Sobota
8:30 – 10:00 –zapisy, uroczyste otwarcie Mistrzostw, skippers metting (obecność obowiązkowa)
10:30 – 20:00 – / warsztaty z techniki / pokazy i testy sprzętu RRD / eliminacja RACE / technika / sup / freestyle / dekoracja Mistrzów
WPISOWE: 60 zł + 40zł kaucja za numer startowy
Informacje na temat przebiegu mistrzostw i egzaminowania
+48 601 158267 – Adam (Komisja Szkolenia)
Informacje na temat noclegu wypożyczenia sprzętu, itp:
tel. +48 605 591 680 – Robert (organizator)
Założenia i cele
Zawody powinny stanowić element doskonalenia zawo¬dowego szkoleniowców windsurfingu ale również zawierać akcenty integracji i współpracy środowiska.
Organizator
Bingosport.pl
tel. +48 605 591 680 – Robert
Termin i miejsce
4 września 2021
Przybrodzin
http://www.bingosport.pl/nasze-bazy/baza-przybrodzin/
Konkurencje:
Racing
Trasa i forma regat zależna od warunków panujących na akwenie:
siła wiatru do 14 węzłów:
Klasa monotypowa – deska monotypowa (zapewnia organizator), dowolna wielkość żagla do 5.5 m2
-siła wiatru powyżej 18 węzłów Slalom – dowolna deska do 85 cm szerokości, dowolna wielkość żagla do 10.0
ostateczną decyzję co do formuły podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Komisją Szkolenia
Technika
zwrot na wiatr (w zależności od warunków: wypornościowy lub ślizgowy)
zwrot z wiatrem (w zależności od warunków: wypornościowy lub ślizgowy)
Przypominamy, że wynik z techniki decyduje o uzyskaniu uprawnień instruktorskich dla absolwentów kursów w bieżącym sezonie
Wynik od 7.0 → IS II
Wynik od 6,0 → IS III
Wynik poniżej 6,0 → sesja poprawkowa – obowiązkowe uczestnictwo w kursie doszkoleniowym
O poziom II mogą się ubiegać osoby , które ukończyły kurs z wynikiem pozwalającym ubiegać się o dany poziom.
Freestyle
Formuła zależna od warunków:
Słaby wiatr – Low wind freestyle (oceniany najlepszy manewr podczas 5 minutowego pokazu)
Silny wiatr – skok (oceniany najlepszy manewr podczas 5 minutowego pokazu)
*zapisy dodatkowe w biurze regat podczas skippers meetingu
SUP Race
Planuje się rozegranie wyścigów systemem pucharowym (losowanie ) oddzielnie dla kobiet I mężczyzn.
Sprzęt dowolny.
Eliminacje trasa krótka, finał SUP Race Maraton (6 najlepszych)
*zapisy dodatkowe w biurze regat podczas skippers meetingu
Zasady uczestnictwa
W zawodach mają prawo uczestniczyć instruktorzy PSW oraz absolwenci kursów instruktorskich organizowanych przez Licencjonowane Szkoły Windsurfingu . Do zawodów przystąpić mogą tylko w/w, posiadający AKTUALNE uprawnienia.
Uczestnicy zawodów dojeżdżają i mieszkają na własny koszt, startują na własne ryzyko.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie
Zgłoszenia
Zgłoszenia w biurze zawodów
~ nazwisko i imię
data i miejsce urodzenia
~ adres zamieszkania z kodem pocztowym
~ telefon i email kontaktowy
nazwa posiadanych kwalifikacji, miejsce i termin ich uzyskania !
Instruktorzy PSW podają numer legitymacji instruktorskiej.
Punktacja
Na program zawodów składa się dwubój
technika – 2 ewolucje – rezultatem jest suma pkt. uzys¬kanych za poszczególne ewolucje
racing – Punktacja wyścigu:
1 miejsce – 0,7 pkt., 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 3 pkt.
Dodatowe konkurencje:
MPI freestyle i SUP
freestyle – 5-o minutowy pokaz oceniany przez zawodników, którzy nie startują –
SUP – eliminacje i wyścig finałowy – sprzęt dowolny
Nagrody
Nagrody zależne są od uzyskania sponsoringu. Nagrody otrzymują zwycięzcy grup w końcowej klasyfikacji. Dodatkowo losowanie nagród spośród wszystkich uczestników.
Zwycięscy dwuboju w każdej kategorii (kobiety i mężczyźni) przysługuje tytuł Mistrza Polski Instruktorów danego roku.
Sędziowanie
Sędzią Głównym MPI jest Kuba Kaczmarek
Protesty
~ Protesty muszą być sygnalizowane natychmiast po zaist¬nieniu sytuacji protestowej oraz przy przekraczaniu linii mety.
Protesty należy zgłaszać Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc opłatę w wysokości 200 zł.
Przepisy bezpieczeństwa
każdy startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.
~ uczestnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
~ w przypadku, gdy zawodnik naruszył prawo pierwszeństwa na wodzie zostanie zdyskwalifikowany w danym wyścigu.
~ w przypadku wiatru od 6B włącznie Sędzia Główny regat może nakazać używanie kamizelek asekuracyjnych.
~każdy uczestnik regat potrzebujący pomocy na wodzie zobowiązany jest do sygnalizowania tego ruchami kolistymi ramion.
Przepisy specjalne
~ w przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.
~ wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.
~ organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsek¬wencji udziału w regatach.
Inne
Organizacja zawodów bazuje na pracy społecznej.
Zakwaterowanie Uczestnicy regat zapewniają sobie we własnym zakresie. prosimy o kontakt z organizatorem możliwość rozbicia namiotu / kampera / auta na terenie szkoły
Komisja Szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Podział konkurencji na poszczególne dni może się zmienić, w zależności od prognoz pogody.Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe