Zawiadomienie o II Edycji Pucharu Pucka

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Pucharu Polski

Puchar Pucka – II edycja
w klasach Formuła Windsurfing, Slalom, Open Foil Racing

Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

TERMIN

Regaty o Puchar Pucka składają się z dwóch eliminacji:
11-13.05.2018
15-17.06.2018

Zakończenie regat będzie miało miejsce po drugiej eliminacji

 

MIEJSCE:

Przystań Jachtowa MOKSIR Puck

Aleja Lipowa 1,
84-100 Puck

 

PRAWO UDZIAŁU W REGATACH

Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:

– Ważną licencję zawodnika PZŻ,

– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,

– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;

– zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika ( zawodnicy niepełnoletni )

 

KONKURENCJE (KATEGORIE)

Formuła Windsurfing (Open; Junior; Master; Grand Master; Veteran)

Slalom (Open, Junior; Master; Grand Master)

Open Foil Racing (Open Mężczyzn; Open Kobiet; Junior; Master; Grand Master; Veteran)

Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.

Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób ( za wyjątkiem kategorii Veteran – 3 zawodników)
W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową lub z kategorią mężczyzn w przypadku kategorii kobiet.

 

ZASADY ROZGRYWANIA REGAT

Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi World Sailing edycji 2017 – 2021 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW,
Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.

Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi.
Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.
BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
Zawodnicy klasy Open Foil Racing muszą startować w kaskach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Zawodnicy pełnoletni powinni posiadać zaświadczenie o zdolności sportowo-lekarskiej wydane przez lekarza orzecznika, w przypadku jego braku warunkowo składają oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w regatach ).

PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

 

RAMOWY TERMINARZ REGAT

Dzień Pierwszy (piątek):
09:00 – 10:00
Rejestracja zawodników
10:00 Odprawa zawodników

10:30 Otwarcie regat

11:00 Pierwszy możliwy start (klas FWC, OFR, Slalom)

Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

 

Dzień Drugi (sobota):
09:00 Odprawa zawodników

Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

 

Dzień Trzeci (niedziela):
09:00 Odprawa zawodników

Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Zakończenie regat – Zgodnie z komunikatem sędziego

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

 

REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

 

WPISOWE

Opłaty wpisowego w wysokości:

100 zł (Junior)

170 zł Senior i pozostali

można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

 

NAGRODY

Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika PZŻ i ubezpieczenie OC o wartości 1,5 M eur. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2018

Wyniki Rewa Surf Cup

Open Foil Racing

Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
1st OFR Master POL 555 Filip Korczycki 1982 AZS UW Warszawa 1.0 2.0 (13.0 OCS) 1.0 1.0 1.0 6.0
2nd OFR GMaster POL 381 Paweł Dittrich 1970 WSV Werder (13.0 DNC) 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 8.0
3rd OFR Master POL 1111 Bartłomiej Kwiek 1975 MOS 2 Warszawa 2.0 4.0 (13.0 OCS) 3.0 3.0 4.0 16.0
4th OFR Veteran RUS 10 Siergiej Pavlenko 1960 Kaliningrad (13.0 DNC) 3.0 2.0 4.0 6.0 5.0 20.0
5th OFR GMaster POL 507 Witold Dudziński 1970 PSW 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 (6.0) 21.0
6th OFR GMaster POL 508 Jacek Wróż 1970 PSW 6.0 6.0 5.0 6.0 7.0 (8.0) 30.0
7th OFR Master POL 179 Sławomir Buchholz 1973 KŻ Ogniwo Wągrowiec (13.0 DNC) 9.0 3.0 13.0 DNC 5.0 3.0 33.0
8th OFR U17 POL 144 Kajetan Machura 2002 SKŻ 5.0 8.0 7.0 7.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 40.0
9th OFR GMaster POL 30 Piotr Łunkiewicz 1970 PKM LOK Poznań (13.0 DNC) 7.0 8.0 10.0 8.0 7.0 40.0
10th OFR Master POL 117 Paweł Prokopiak 1980 PSW 4.0 (13.0 DNC) 6.0 8.0 13.0 DNC 13.0 DNC 44.0
11th OFR Master POL 661 Michał Kalębka 1976 SKŻ”Ergo Hestia”Sopot (13.0 DNC) 11.0 9.0 9.0 13.0 DNC 13.0 DNC 55.0
12th OFR Master POL 177 Rafał Radecki 1973 PSW (13.0 DNC) 10.0 10.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 59.0

 

Formula

Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 Score
1st FW GMaster POL 381 Pawe Dittrich 1970 WSV Werder 1.0 1.0 2.0
2nd FW Master POL 26 Andrzej wity 1976 DK Dobrzy 2.0 2.0 4.0
3rd FW GMaster POL 507 Witold Dudziski 1970 PSW 3.0 3.0 6.0
4th FW Master POL 179 Sawomir Buchholz 1973 K Ogniwo Wgrowiec 5.0 4.0 9.0
5th FW GMaster POL 14 Tomasz Somski 1972 MOS 2 W-wa Globitel.pl 4.0 6.0 10.0
6th FW GMaster POL 508 Jacek Wr 1970 PSW 7.0 5.0 12.0
7th FW GMaster POL 30 Piotr unkiewicz 1970 PKM LOK Pozna 6.0 7.0 13.0
8th FW Master POL 117 Pawe Prokopiak 1980 PSW 9.0 8.0 17.0
9th FW Master POL 661 Micha Kalbka 1976 SK”Ergo Hestia”Sopot 8.0 13.0 DNC 21.0
10th FW POL 88 Marek Szulczewski 1988 PSW 11.0 10.0 21.0
11th FW U17 POL 144 Kajetan Machura 2002 SK”Ergo Hestia”Sopot 13.0 DNC 9.0 22.0
12th FW Master POL 177 Rafa Radecki 1973 PSW 10.0 13.0 DNC 23.0

 

Wyniki ABC Surf Cup

Formula

Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 Score
1 FW GMaster POL 381 Paweł Dittrich 1970 WSV Werder (3.0) 1.0 2.0 1.0 4.0
2 FW GMaster POL 507 Witold Dudziński 1970 PSW (5.0) 4.0 1.0 2.0 7.0
3 FW POL 9 Jan Klimaszyk 1995 ŻLKS 1.0 3.0 (4.0) 4.0 8.0
4 FW GMaster POL 30 Piotr Łunkiewicz 1970 PKM LOK Poznań 4.0 (5.0) 3.0 3.0 10.0
5 FW Master POL 179 Sławomir Buchholz 1973 KŻ Ogniwo Wągrowiec 2.0 2.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 16.0
6 FW GMaster POL 14 Tomasz Słomski 1972 MOS 2 W-wa Globitel.pl (6.0) 6.0 6.0 5.0 17.0
7 FW GMaster POL 508 Jacek Wróż 1970 PSW (7.0) 7.0 5.0 6.0 18.0
8 FW U17 POL 144 Kajetan Machura 2002 SKŻ (8.0) 8.0 7.0 8.0 23.0
9 FW Master POL 117 Paweł Prokopiak 1980 PSW (9.0) 9.0 8.0 7.0 24.0
10 FW POL 88 Maciek Szulczewski 1988 PSW (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 36.0
10 FW Master POL 177 Rafał Radecki 1973 PSW (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 36.0

 

Slalom

Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 Score
1 FW_SLALOM GMaster POL 381 Paweł Dittrich 1970 WSV Werder 1.0 3.0 4.0
2 FW_SLALOM POL 9 Jan Klimaszyk 1995 ŻLKS Poznań 2.0 2.0 4.0
3 FW_SLALOM GBR 58 Kacper Woźniak 1996 UKWA 5.0 1.0 6.0
4 FW_SLALOM POL 56 Adam Morawski 1996 MOS 2 W-wa 3.0 6.0 9.0
5 FW_SLALOM Master POL 117 Paweł Prokopiak 1980 PSW 7.0 4.0 11.0
6 FW_SLALOM Master POL 110 Maciej Wysocki 1976 Hals Hodzież 6.0 5.0 11.0
7 FW_SLALOM Master POL 179 Sławomir Buchholz 1973 KŻ Ogniwo Wągrowiec 4.0 8.0 12.0
8 FW_SLALOM GMaster POL 508 Jacek Wróż 1970 PSW 8.0 7.0 15.0
9 FW_SLALOM GMaster POL 14 Tomasz Słomski 1972 MOS 2 W-wa Globitel.pl 9.0 9.0 18.0
10 FW_SLALOM GMaster POL 129 Piotr Przybysz 1971 PSW 10.0 11.0 21.0
11 FW_SLALOM U17 POL 144 Kajetan Machura 2002 SKŻ 12.0 10.0 22.0
12 FW_SLALOM Master POL 177 Rafał Radecki 1973 PSW 11.0 13.0 24.0
13 FW_SLALOM U17 POL 44 Konrad Machura 2005 SKŻ”Ergo Hestia”Sopot 13.0 12.0 25.0
14 FW_SLALOM POL 88 Maciek Szulczewski 1988 PSW 15.0 DNC 14.0 29.0

 

Open Foil Racing

Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
1 OFR GMaster POL 381 Paweł Dittrich 1970 WSV Werder 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 5.0
2 OFR GMaster POL 508 Jacek Wróż 1970 PSW 2.0 2.0 2.0 4.0 (6.0) 5.0 15.0
3 OFR Master POL 179 Sławomir Buchholz 1973 KŻ Ogniwo Wągrowiec 4.0 3.0 3.0 (5.0) 4.0 4.0 18.0
4 OFR Master POL 126 Przemysław Miarczyński 1979 SKŻ”Ergo Hestia”Sopot (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 2.0 2.0 1.0 25.0
5 OFR GMaster RUS 10 Siergiej Pavlenko 1960 Kaliningrad (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 3.0 3.0 3.0 29.0
6 OFR U20 POL 66 Adam Żarnowski 2001 SKŻ”Ergo Hestia”Sopot 3.0 4.0 4.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 31.0
7 OFR GMaster POL 14 Tomasz Słomski 1972 MOS 2 W-wa Globitel.pl (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 6.0 5.0 10.0 DNC 41.0
8 OFR POL 56 Adam Morawski 1996 MOS 2 W-wa (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 50.0
8 OFR GMaster POL 507 Witold Dudziński 1970 PSW (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 50.0

 

Raceboard

Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1st RCB Master POL 128 Maciej Wójcik 1979 SKŻ”Ergo Hestia”Sopot 1.0 (2.0) (2.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
2nd RCB Master POL 101 Maciej Sinczak 1976 PSW (2.0) 1.0 1.0 1.0 (2.0) 2.0 2.0 2.0 9.0
3rd RCB Master POL 113 Joanna Scherer 1976 PSW 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 (4.0) (4.0) 4.0 19.0
4th RCB GMaster POL 92 Ireneusz Kutyła 1971 „BAZA”MRĄGOWO (6.0 DNC) (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 4.0 3.0 3.0 3.0 25.0
5th RCB Master POL 178 Bartłomiej Zarzecki 1978 PSW 4.0 4.0 4.0 4.0 (5.0) (5.0) 5.0 5.0 26.0