powrót do Zawiadomienia o regatach

ZAWIADOMIENIE O MISTRZOSTWACH POLSKI INSTRUKTORÓW

PSW

Komisja szkolenia Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, ma zaszczyt zaprosić szanowne koleżanki oraz kolegów szkoleniowców na XV MISTRZOSTWA POLSKI INSTRUKTORÓW!

Zawody odbędą się 10 września 2022, 11 września – termin rezerwowy na 4 Kempingu „Solar” w szkole windsurfingu DeSki na Półwyspie Helskim.

Zapisy w biurze regat w sobotę od godziny 8:30.

Serdecznie zapraszamy!

W zależności od pogody rozegrane zostaną następujące konkurencje:

1. Technika

2. Race

3. Freestyle/dodatkowo

Data: 10-11 września 2022

Miejsce: Półwysep Helski Kemping Solar (woj. Pomorskie) Baza Windsurfingowa DeSki

Organizator: Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki

Kategorie:

– Overall (mężczyźni): race+technika

– Overall (kobiety): race+technika

– Freestyle (open)

– Technika (open)

– Race (mężczyźni)

– Race (kobiety)

*Kategoria open dla wszystkich instruktorów posiadających polskie uprawnienia do wykonywania zawodu i dla kadetów kursów instruktorskich w roku 2022

PROGRAM ZAWODÓW:

Sobota

8:30 – 10:00 –zapisy, uroczyste otwarcie Mistrzostw, skippers metting (obecność obowiązkowa)

10:30 – 20:00 – eliminacja RACE / technika / dekoracja Mistrzów

WPISOWE: 60 zł + 50zł kaucja za numer startowy (opłata tylko gotówką)

Informacje na temat przebiegu mistrzostw i egzaminowania

+48 601 158267 – Adam (Komisja Szkolenia)

Informacje na temat noclegu wypożyczenia sprzętu, itp:

tel. +48 693334060 – Baza DeSki (organizator)

Założenia i cele:

Zawody powinny stanowić element doskonalenia zawodowego szkoleniowców windsurfingu, ale również zawierać akcenty integracji i współpracy środowiska.

Organizator

WTS DeSki

www.deski.org

tel. +48 693334060 – Robert

Termin i miejsce

10 – 11 września 2022

Baza WTS DeSki

www.deski.org

Konkurencje:

Zasady uczestnictwa

W zawodach mają prawo uczestniczyć instruktorzy PSW oraz absolwenci kursów instruktorskich organizowanych przez Licencjonowane Szkoły Windsurfingu . Do zawodów przystąpić mogą tylko w/w, posiadający AKTUALNE uprawnienia.

Uczestnicy zawodów dojeżdżają i mieszkają na własny koszt, startują na własne ryzyko.

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie

Zgłoszenia

Zgłoszenia tylko elektroniczne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePnEs153C6Yz65odXAydTYD64Lo0SUGpVS40a-l8B5rgREEg/viewform?usp=pp_url

Instruktorzy PSW podają numer legitymacji instruktorskiej.

Opłata na miejscu w bazie.

Punktacja

Na program zawodów składa się dwubój

technika – 2 ewolucje – rezultatem jest suma pkt. uzyskanych za poszczególne ewolucje

racing – Punktacja wyścigu:

1 miejsce – 0,7 pkt., 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 3 pkt.

Dodatkowe konkurencje:

MPI freestyle

freestyle – 5-o minutowy pokaz oceniany przez zawodników, którzy nie startują

Nagrody

Nagrody zależne są od uzyskania sponsoringu. Nagrody otrzymują zwycięzcy grup w końcowej klasyfikacji. Dodatkowo losowanie nagród spośród wszystkich uczestników.

Zwycięscy dwuboju w każdej kategorii (kobiety i mężczyźni) przysługuje tytuł Mistrza Polski Instruktorów danego roku.

Sędziowanie

Sędzią Głównym MPI jest Kuba Kaczmarek

Protesty

~ Protesty muszą być sygnalizowane natychmiast po zaistnieniu sytuacji protestowej oraz przy przekraczaniu linii mety.

Protesty należy zgłaszać Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc

opłatę w wysokości 200 zł.

Przepisy bezpieczeństwa

każdy startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.

~ uczestnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

~ w przypadku, gdy zawodnik naruszył prawo pierwszeństwa na wodzie zostanie zdyskwalifikowany w danym wyścigu.

~ w przypadku wiatru od 6B włącznie Sędzia Główny regat może nakazać używanie kamizelek asekuracyjnych.

~każdy uczestnik regat potrzebujący pomocy na wodzie zobowiązany jest do sygnalizowania tego ruchami kolistymi ramion.

Przepisy specjalne

~ w przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.

~ wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.

~ organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

Inne

Organizacja zawodów bazuje na pracy społecznej.

Zakwaterowanie Uczestnicy regat zapewniają sobie we własnym zakresie. prosimy o kontakt z organizatorem możliwość postawienia / kampera / auta na terenie szkoły

Komisja Szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe