powrót do Ogłoszenia PSW

Licencje zawodnicze PZŻ 2020

Do wszystkich zawodników!
Zmieniły się zasady wydawania ubezpieczeń oraz licencji Polskiego Związku Żeglarskiego. Od tego roku ubezpieczenia i licencje PZŻ wydawane są droga elektroniczną na stronie ebiuro.pya.org.pl.

Warunkiem koniecznym (oprócz rejestracji, a także opłacenia licencji i ubezpieczenia) jest przynależność do klubu lub stowarzyszenia skojarzonego z PZŻ. Jeśli należycie do takiego klubu lub stowarzyszenia, administrator danych musi wprowadzić Wasze dane do systemu PZŻ. Te dane to PESEL, imię i nazwisko (PESEL jest identyfikatorem w systemie PZŻ).
Dozwolona jest przynależność do kilku organizacji, ale tylko dla jednej zbiera się punkty w zawodach letnich lub zimowych (to dotyczy klas juniorskich). Tą organizacją jest ta, w której zaznaczono konkurencję letnią i/lub zimową.

Jeśli ktoś startuje w barwach PSW, musimy wprowadzić jego dane do systemu. W tym celu należy na adres: jacek.wroz.psw@gmail.com przesłać potwierdzenie zapłacenia składki PSW na rok 2020 oraz dane (PESEL, imię i nazwisko).Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe