powrót do Zawiadomienia o regatach

ZAWIADOMIENIE O TRENINGU dla klasy Open Foil Race (OFR)

Przygotowanie do Mistrzostw Polski – regaty zaliczane do Pucharu Polski PSW!

PUCK, 05 – 06.09. 2020 r.

1 PRZEPISY

1.1 Trening zostanie rozegrany zgodnie z przepisami regatowymi żeglarstwa 2017-2020 (wyłącznie: definicje, zasady podstawowe, część 1, część 2, dodatek B)

1.2 oraz przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1.3 poleceniami trenerów.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

2.1 Trening odbędzie się w następujących klasach: Open Foil Race.

2.2 Zgłoszenia do treningu i wpisowe:
zgłoszenia do treningu zawodnik dokonuje wpłacając na konto bankowe firmy organizującej trening:
The RIB
69 1140 2004 0000 3702 6599 8483
kwotę wpisowego w wysokości 100 zł (juniorzy 50 zł) podając w tytule przelewu: imię, nazwisko i numer na żaglu zawodnika.

2.3 Wpłatę należy dokonać do dnia 04.09.2020 r do godz. 18:00. Lista zawodników zostaje zamknięta w piątek 04. 09.2020 r. o godz. 18:00. Dopisanie się do listy, jest możliwe w sobotę 05.09.2020 r. do godziny 10:00 po wpłaceniu 50%wyższej opłaty wpisowego.

2.4 Zawodnik, zgłaszający się do treningu, oświadcza że, posiada aktualną licencję zawodnika lub amatora, aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 2.000.000 EUR, aktualny certyfikat numeru na żagiel i przyjmuje zobowiązania wynikające z zawiadomienia o treningu.

3 PROGRAM TRENINGU

3.1 Program treningu będzie następujący:
Start do Pierwszego treningu w dniu 05.09. planowany jest na godzinę 11:00.

3.2 Zakończenie treningów w dniu 06.09. planowane jest, nie później niż o godz. 15:00.

4 INSTRUKCJE I KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW
Zawodnicy biorący udział w treningu, muszą posiadać smartfona z aplikacją WhatsApp.
Zawodnicy będą otrzymywać komunikaty na brzegu przez aplikację WhatsApp, gdzie będą dodani do grupy.
Natomiast na wodzie komunikaty od trenerów będą podawane ustnie po podniesieniu flagi „L”.

5 MIEJSCE TRENINGU

5.1 Miejscem organizacji treningu jest Zatoka Pucka.

6 PRZEPISY PORZĄDKOWE i BEZPIECZEŃSTWA

6.1.Zawodnicy na brzegu zobligowani są do zachowania dystansu społecznego zgodnie z przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

6.2.Podczas wyścigów obowiązuje pływanie w kaskach i starty tylko z prawego halsu.

7 PUNKTACJA
Wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:
ilość wyścigów / ilość odrzutek
1-3 – żaden wynik nie będzie odrzucony
4-6 – jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
7-10 – dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11-15 – trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
16-20 – cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone
21-25 – pięć najgorszych wyników zostanie odrzuconych
26-30 – sześć najgorszych wyników zostanie odrzuconych

  1. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
    Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w treningu wymagają akredytacji organizatora, na jednym pontonie nie może znajdować się więcej niż dwie osoby
  2. PRAWA DO WIZERUNKU
    Zgłaszając się do treningu zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania treningu oraz we wszystkich materiałach dotyczących treningu.
  3. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
    Wszyscy uczestnicy biorą udział w treningu na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników treningu od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w treningu.

11 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Igor Rejmer 507 735 790Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe